„Ucho, które słyszy, i oko, które widzi, Pan to oboje uczynił.”

Biblia Gdańska (1881): Przypowieści Salomonowych 20,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 6,16

Biblia Warszawska

Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
List św. Pawła do Rzymian 6,16

Biblia Brzeska

Zaż nie wiecie, że komu się stawicie sługami ku posłuszeństwu, tego jesteście słudzy, komu jesteście posłuszni; choć grzechu na śmierć, choć posłuszeństwu ku sprawiedliwości?
List św. Pawła do Rzymian 6,16

Biblia Gdańska (1632)

Azaż nie wiecie, że komu się stawiacie za sługi ku posłuszeństwu, tegoście sługami, komuście posłuszni; bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości?
Rzymian 6,16

Biblia Gdańska (1881)

Azaż nie wiecie, że komu się stawiacie za sługi ku posłuszeństwu, tegoście sługami, komuście posłuszni; bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości?
Rzymian 6,16

Biblia Tysiąclecia

Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości?
List do Rzymian 6,16

Biblia Jakuba Wujka

Nie wiecie, że komu się stawicie sługami ku posłuszeństwu, sługami jesteście tego, komu posłuszni jesteście: abo grzechu na śmierć, abo posłuszeństwu ku sprawiedliwości?
List do Rzymian 6,16

Nowa Biblia Gdańska

Nie wiecie, że komu oddajecie siebie za sługi ku posłuszeństwu, czemu jesteście posłuszni - tego jesteście sługami; albo grzechu - ku śmierci, albo posłuszeństwa - ku sprawiedliwości?
List do Rzymian 6,16

Biblia Przekład Toruński

Czy nie wiecie, że komu stawiacie siebie samych jako niewolnicy w posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni, bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości?
List do Rzymian 6,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
List do Rzymian 6,16

American Standard Version

Know ye not, that to whom ye present yourselves [as] servants unto obedience, his servants ye are whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?
List do Rzymian 6,16

Clementine Vulgate

Nescitis quoniam cui exhibetis vos servos ad obediendum, servi estis ejus, cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis ad justitiam ?
List do Rzymian 6,16

King James Version

Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?
List do Rzymian 6,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουκ οιδατε οτι ω παριστανετε εαυτους δουλους εις υπακοην δουλοι εστε ω υπακουετε ητοι αμαρτιας εις θανατον η υπακοης εις δικαιοσυνην
List do Rzymian 6,16

Young's Literal Translation

have ye not known that to whom ye present yourselves servants for obedience, servants ye are to him to whom ye obey, whether of sin to death, or of obedience to righteousness?
List do Rzymian 6,16

World English Bible

Don't you know that to whom you present yourselves as servants to obedience, his servants you are whom you obey; whether of sin to death, or of obedience to righteousness?
List do Rzymian 6,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić