„Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem, jest jednak grzech nie na śmierć.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 1 List Jana 5,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 6,15

Biblia Warszawska

Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy!
List św. Pawła do Rzymian 6,15

Biblia Brzeska

Cóż tedy? Będziemyli grzeszyć, że nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską? Nie daj tego Boże.
List św. Pawła do Rzymian 6,15

Biblia Gdańska (1632)

Cóż tedy? Będziemyż grzeszyli, żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Nie daj tego Boże!
Rzymian 6,15

Biblia Gdańska (1881)

Cóż tedy? Będziemyż grzeszyli, żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Nie daj tego Boże!
Rzymian 6,15

Biblia Tysiąclecia

Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz łasce? Żadną miarą!
List do Rzymian 6,15

Biblia Jakuba Wujka

Cóż tedy? Będziemże grzeszyć, żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Nie daj tego Boże!
List do Rzymian 6,15

Nowa Biblia Gdańska

Cóż więc? Możemy zgrzeszyć, bo nie jesteśmy pod Prawem, ale pod łaską? Nie może być.
List do Rzymian 6,15

Biblia Przekład Toruński

Cóż więc? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Z pewnością nie!
List do Rzymian 6,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!
List do Rzymian 6,15

American Standard Version

What then? shall we sin, because we are not under law, but under grace? God forbid.
List do Rzymian 6,15

Clementine Vulgate

Quid ergo ? peccabimus, quoniam non sumus sub lege, sed sub gratia ? Absit.
List do Rzymian 6,15

King James Version

What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.
List do Rzymian 6,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τι ουν αμαρτησομεν οτι ουκ εσμεν υπο νομον αλλ υπο χαριν μη γενοιτο
List do Rzymian 6,15

Young's Literal Translation

What then? shall we sin because we are not under law but under grace? let it not be!
List do Rzymian 6,15

World English Bible

What then? Will we sin, because we are not under law, but under grace? Certainly not!
List do Rzymian 6,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić