„Już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, to jest brata miłego, zwłaszcza mnie, a jako daleko więcej tobie i według ciała, i w Panu.”

Biblia Gdańska: Filemona 1,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 6,11

Biblia Warszawska

Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List św. Pawła do Rzymian 6,11

Biblia Brzeska

Tak też i wy rozumiejcie się być umarłymi grzechowi, a żywemi Bogu, przez Krystusa Jezusa, Pana naszego.
List św. Pawła do Rzymian 6,11

Biblia Gdańska

Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzymian 6,11

Biblia Tysiąclecia

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
List do Rzymian 6,11

Biblia Jakuba Wujka

Także i wy rozumiejcie, iżeście są umarłymi grzechowi, a żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 6,11

Nowa Biblia Gdańska

Tak więc uważajcie, że wy sami, zaiste, jesteście umarłymi dla grzechu; zaś żyjącymi dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
List do Rzymian 6,11

Biblia Przekład Toruński

Tak też i wy, zaliczajcie siebie samych do prawdziwie umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 6,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
List do Rzymian 6,11

American Standard Version

Even so reckon ye also yourselves to be dead unto sin, but alive unto God in Christ Jesus.
List do Rzymian 6,11

Clementine Vulgate

Ita et vos existimate vos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo, in Christo Jesu Domino nostro.
List do Rzymian 6,11

King James Version

Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.
List do Rzymian 6,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουτως και υμεις λογιζεσθε εαυτους νεκρους μεν ειναι τη αμαρτια ζωντας δε τω θεω εν χριστω ιησου τω κυριω ημων
List do Rzymian 6,11

Young's Literal Translation

so also ye, reckon yourselves to be dead indeed to the sin, and living to God in Jesus Christ our Lord.
List do Rzymian 6,11

World English Bible

Thus also consider yourselves also to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord.
List do Rzymian 6,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić