„A wszakżem ja napełnion jest siły ducha PANskiego, sądu i męstwa, żebych opowiedał Jakobowi złość jego a Izraelowi grzech jego.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Micheasza 3,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 11,28

Biblia Warszawska

Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.
List św. Pawła do Rzymian 11,28

Biblia Brzeska

A tak co się tycze ewanjelijej, oni są nieprzyjacielmi dla was; a podług wybrania bywają miłowani dla ojców.
List św. Pawła do Rzymian 11,28

Biblia Gdańska (1632)

A tak według Ewangielii nieprzyjaciółmi są dla was; lecz według wybrania są miłymi dla ojców.
Rzymian 11,28

Biblia Gdańska (1881)

A tak według Ewangielii nieprzyjaciółmi są dla was; lecz według wybrania są miłymi dla ojców.
Rzymian 11,28

Biblia Tysiąclecia

Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na przodków - przedmiotem miłości.
List do Rzymian 11,28

Biblia Jakuba Wujka

Według Ewanielijej wprawdzie nieprzyjacioły dla was, lecz podług wybrania, namilszy dla ojców.
List do Rzymian 11,28

Nowa Biblia Gdańska

Oto, według Ewangelii, z powodu was - nieprzyjaciele, ale według wyboru - umiłowani z powodu przodków.
List do Rzymian 11,28

Biblia Przekład Toruński

Według Ewangelii istotnie są nieprzyjaciółmi z powodu was; lecz według wybrania są umiłowanymi z powodu ojców.
List do Rzymian 11,28

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców.
List do Rzymian 11,28

American Standard Version

As touching the gospel, they are enemies for your sake: but as touching the election, they are beloved for the fathers` sake.
List do Rzymian 11,28

Clementine Vulgate

Secundum Evangelium quidem, inimici propter vos : secundum electionem autem, carissimi propter patres.
List do Rzymian 11,28

King James Version

As concerning the gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are beloved for the fathers' sakes.
List do Rzymian 11,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

κατα μεν το ευαγγελιον εχθροι δι υμας κατα δε την εκλογην αγαπητοι δια τους πατερας
List do Rzymian 11,28

Young's Literal Translation

As regards, indeed, the good tidings, [they are] enemies on your account; and as regards the choice -- beloved on account of the fathers;
List do Rzymian 11,28

World English Bible

Concerning the gospel, they are enemies for your sake. But concerning the election, they are beloved for the fathers` sake.
List do Rzymian 11,28

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić