„a od prawdyć słuchanie odwrócą, a ku baśniam się obrócą.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Tymoteusza 4,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 11,15

Biblia Warszawska

Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?
List św. Pawła do Rzymian 11,15

Biblia Brzeska

Abowiem jesli odrzucenie ich jest zjednanie świata, jakie będzie przyjęcie, jedno żywot z martwych?
List św. Pawła do Rzymian 11,15

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem jeźlić odrzucenie ich jest pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich, tylko ożycie od umarłych?
Rzymian 11,15

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem jeźlić odrzucenie ich jest pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich, tylko ożycie od umarłych?
Rzymian 11,15

Biblia Tysiąclecia

Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
List do Rzymian 11,15

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem jeśli ich odrzucenie jest zjednanim świata: jakież przyjęcie - jedno żywot z martwych?
List do Rzymian 11,15

Nowa Biblia Gdańska

Bo jeśli ich porzucenie jest pojednaniem świata, czym będzie ich przyjęcie, jeśli nie życiem z umarłych?
List do Rzymian 11,15

Biblia Przekład Toruński

Jeśli bowiem ich odrzucenie jest pojednaniem świata, to czym ich przyjęcie, jeśli nie życiem powstałym z martwych?
List do Rzymian 11,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia?
List do Rzymian 11,15

American Standard Version

For if the casting away of them [is] the reconciling of the world, what [shall] the receiving [of them be], but life from the dead?
List do Rzymian 11,15

Clementine Vulgate

Si enim amissio eorum, reconciliatio est mundi : quæ assumptio, nisi vita ex mortuis ?
List do Rzymian 11,15

King James Version

For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead?
List do Rzymian 11,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει γαρ η αποβολη αυτων καταλλαγη κοσμου τις η προσληψις ει μη ζωη εκ νεκρων
List do Rzymian 11,15

Young's Literal Translation

for if the casting away of them [is] a reconciliation of the world, what the reception -- if not life out of the dead?
List do Rzymian 11,15

World English Bible

For if the rejection of them [is] the reconciling of the world, what would the receiving of them be, but life from the dead?
List do Rzymian 11,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić