„Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Efezjan 6,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 11,12

Biblia Warszawska

Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?
List św. Pawła do Rzymian 11,12

Biblia Brzeska

A jesli ich przestępstwo jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem poganów, jakoż daleko więcej będzie ich napełnienie?
List św. Pawła do Rzymian 11,12

Biblia Gdańska

A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność?
Rzymian 11,12

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!
List do Rzymian 11,12

Biblia Jakuba Wujka

A jeśli ich przestępstwo jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem Poganów, jakoż daleko więcej ich napełnienie?
List do Rzymian 11,12

Nowa Biblia Gdańska

Zaś jeśli ich fałszywy krok jest bogactwem świata, a ich poniżenie - bogactwem pogan, tym bardziej liczne stanie się ich uzupełnienie.
List do Rzymian 11,12

Biblia Przekład Toruński

Jeżeli natomiast ich upadek jest bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, o ile bardziej ich pełnia?
List do Rzymian 11,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia?
List do Rzymian 11,12

American Standard Version

Now if their fall, is the riches of the world, and their loss the riches of the Gentiles; how much more their fulness?
List do Rzymian 11,12

Clementine Vulgate

Quod si delictum illorum divitiæ sunt mundi, et diminutio eorum divitiæ gentium : quanto magis plenitudo eorum ?
List do Rzymian 11,12

King James Version

Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fulness?
List do Rzymian 11,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει δε το παραπτωμα αυτων πλουτος κοσμου και το ηττημα αυτων πλουτος εθνων ποσω μαλλον το πληρωμα αυτων
List do Rzymian 11,12

Young's Literal Translation

and if the fall of them [is] the riches of a world, and the diminution of them the riches of nations, how much more the fulness of them?
List do Rzymian 11,12

World English Bible

Now if their fall is the riches of the world, and their loss the riches of the Gentiles; how much more their fullness?
List do Rzymian 11,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić