„Starsi porzucili bramę, młodzieńcy - swe pieśni.”

Biblia Tysiąclecia: Lamentacje Jeremiasza 5,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 10,5

Biblia Warszawska

Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu: Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie.
List św. Pawła do Rzymian 10,5

Biblia Brzeska

Abowiem Mojżesz opisuje sprawiedliwość, która jest z zakonu: Iż człowiek, któryby je czynił, będzie żył przez nie.
List św. Pawła do Rzymian 10,5

Biblia Gdańska

Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z zakonu, iż ktobykolwiek te rzeczy czynił, przez nie żyć będzie.
Rzymian 10,5

Biblia Tysiąclecia

Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie.
List do Rzymian 10,5

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem Mojżesz napisał, iż sprawiedliwość, która jest z zakonu, który by człowiek czynił, w niej będzie żył.
List do Rzymian 10,5

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem Mojżesz pisze o sprawiedliwości z Prawa, że ten człowiek, który je spełnił - w nich będzie żył.
List do Rzymian 10,5

Biblia Przekład Toruński

Mojżesz bowiem pisze o sprawiedliwości, która jest z Prawa: Człowiek, który je wykonał, będzie przez nie żyć.
List do Rzymian 10,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z prawa: Kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył.
List do Rzymian 10,5

American Standard Version

For Moses writeth that the man that doeth the righteousness which is of the law shall live thereby.
List do Rzymian 10,5

Clementine Vulgate

Moyses enim scripsit, quoniam justitiam, quæ ex lege est, qui fecerit homo, vivet in ea.
List do Rzymian 10,5

King James Version

For Moses describeth the righteousness which is of the law, That the man which doeth those things shall live by them.
List do Rzymian 10,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μωσης γαρ γραφει την δικαιοσυνην την εκ του νομου οτι ο ποιησας αυτα ανθρωπος ζησεται εν αυτοις
List do Rzymian 10,5

Young's Literal Translation

for Moses doth describe the righteousness that [is] of the law, that, `The man who did them shall live in them,`
List do Rzymian 10,5

World English Bible

For Moses writes about the righteousness of the law, "The one who does them will live by them."
List do Rzymian 10,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić