„Wtedy król Dariusz rozkazał, aby szukano w bibliotece, między skarbami złożonymi tam, w Babelu.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 6,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 10,4

Biblia Warszawska

Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.
List św. Pawła do Rzymian 10,4

Biblia Brzeska

Gdyż Krystus jest koniec zakonu ku sprawiedliwości wszelkiemu, w który wierzy.
List św. Pawła do Rzymian 10,4

Biblia Gdańska

Albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.
Rzymian 10,4

Biblia Tysiąclecia

A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.
List do Rzymian 10,4

Biblia Jakuba Wujka

Bo Chrystus koniec zakonu, ku sprawiedliwości wszelkiemu wierzącemu.
List do Rzymian 10,4

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ należnością Prawa jest Chrystus, ku sprawiedliwości każdego wierzącego.
List do Rzymian 10,4

Biblia Przekład Toruński

Albowiem końcem Prawa jest Chrystus, aby uznać za sprawiedliwego każdego wierzącego.
List do Rzymian 10,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy.
List do Rzymian 10,4

American Standard Version

For Christ is the end of the law unto righteousness to every one that believeth.
List do Rzymian 10,4

Clementine Vulgate

Finis enim legis, Christus, ad justitiam omni credenti.
List do Rzymian 10,4

King James Version

For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth.
List do Rzymian 10,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τελος γαρ νομου χριστος εις δικαιοσυνην παντι τω πιστευοντι
List do Rzymian 10,4

Young's Literal Translation

For Christ is an end of law for righteousness to every one who is believing,
List do Rzymian 10,4

World English Bible

For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes.
List do Rzymian 10,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić