„Dobry PAN i posilający w dzień utrapienia, a zna mające nadzieję w nim.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nahuma 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 10,3

Biblia Warszawska

Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.
List św. Pawła do Rzymian 10,3

Biblia Brzeska

Bo sprawiedliwości Bożej nie znając i własną sprawiedliwość chcąc postanowić, sprawiedliwości Bożej nie byli poddani.
List św. Pawła do Rzymian 10,3

Biblia Gdańska

Bo nie znając sprawiedliwości Bożej, a chcąc własną sprawiedliwość wystawić, sprawiedliwości Bożej nie byli poddani.
Rzymian 10,3

Biblia Tysiąclecia

Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.
List do Rzymian 10,3

Biblia Jakuba Wujka

Bo sprawiedliwości Bożej nie znając, a chcąc swoję postawić, sprawiedliwości Bożej nie są poddani.
List do Rzymian 10,3

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż nie znając sprawiedliwości Boga oraz pragnąc własną sprawiedliwość utwierdzić - nie poddali się sprawiedliwości Boga.
List do Rzymian 10,3

Biblia Przekład Toruński

Nie znając bowiem sprawiedliwości Bożej, a szukając ustanowienia własnej sprawiedliwości, nie podporządkowali się Bożej sprawiedliwości.
List do Rzymian 10,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga.
List do Rzymian 10,3

American Standard Version

For being ignorant of God`s righteousness, and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God.
List do Rzymian 10,3

Clementine Vulgate

Ignorantes enim justitiam Dei, et suam quærentes statuere, justitiæ Dei non sunt subjecti.
List do Rzymian 10,3

King James Version

For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God.
List do Rzymian 10,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αγνοουντες γαρ την του θεου δικαιοσυνην και την ιδιαν δικαιοσυνην ζητουντες στησαι τη δικαιοσυνη του θεου ουχ υπεταγησαν
List do Rzymian 10,3

Young's Literal Translation

for not knowing the righteousness of God, and their own righteousness seeking to establish, to the righteousness of God they did not submit.
List do Rzymian 10,3

World English Bible

For being ignorant of God's righteousness, and seeking to establish their own righteousness, they didn't subject themselves to the righteousness of God.
List do Rzymian 10,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić