„Spalili oni świątynię Bożą, zburzyli mury Jeruzalemu, wszystkie jego pałace spalili ogniem, tak iż wszystkie drogocenne sprzęty zniszczały.”

Biblia Warszawska: II Księga Kronik 36,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 10,21

Biblia Warszawska

A do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego.
List św. Pawła do Rzymian 10,21

Biblia Brzeska

A przeciw Izraelowi mówi: Przez cały dzień rozszyrzałem ręce moje do ludu nieposłusznego i odpornego.
List św. Pawła do Rzymian 10,21

Biblia Gdańska

Ale przeciwko Izraelowi mówi: Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu upornego i sprzeciwiającego się.
Rzymian 10,21

Biblia Tysiąclecia

A do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego.
List do Rzymian 10,21

Biblia Jakuba Wujka

A do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu niewiernego i sprzeciwiającego się.
List do Rzymian 10,21

Nowa Biblia Gdańska

Zaś względem Israela mówi: Cały czas wyciągałem moje ręce do tego nieposłusznego oraz sprzeciwiającego się ludu.
List do Rzymian 10,21

Biblia Przekład Toruński

O Izraelu natomiast mówi: Cały dzień miałem wyciągnięte swoje ręce do ludu, który jest nieposłuszny i mówiący – nie.
List do Rzymian 10,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego i sprzeciwiającego się.
List do Rzymian 10,21

American Standard Version

But as to Israel he saith, All the day long did I spread out my hands unto a disobedient and gainsaying people.
List do Rzymian 10,21

Clementine Vulgate

Ad Israël autem dicit : Tota die expandi manus meas ad populum non credentem, et contradicentem.
List do Rzymian 10,21

King James Version

But to Israel he saith, All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people.
List do Rzymian 10,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προς δε τον ισραηλ λεγει ολην την ημεραν εξεπετασα τας χειρας μου προς λαον απειθουντα και αντιλεγοντα
List do Rzymian 10,21

Young's Literal Translation

and unto Israel He saith, `All the day I did stretch out My hands unto a people unbelieving and gainsaying.`
List do Rzymian 10,21

World English Bible

But as to Israel he says, "All day long I stretched out my hands to a disobedient and contrary people.
List do Rzymian 10,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić