„Rozkazał był tedy Pan Mojżeszowi i Aaronowi tymi słowy:”

Biblia Brzeska: 2 Księga Mojżeszowa 7,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 10,18

Biblia Warszawska

Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi.
List św. Pawła do Rzymian 10,18

Biblia Brzeska

Ale powiedam: Zali nie słyszeli? I owszem na wszytkę ziemię wyszedł głos ich i na kończyny świata słowa ich.
List św. Pawła do Rzymian 10,18

Biblia Gdańska

Ale mówię: Izali nie słyszeli? i owszem na wszystkę ziemię wyszedł głos ich i na kończyny okręgu ziemi słowa ich.
Rzymian 10,18

Biblia Tysiąclecia

Pytam więc: czy może nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa.
List do Rzymian 10,18

Biblia Jakuba Wujka

Ale mówię: Zali nie słyszeli? I owszem: Po wszytkiej ziemi rozszedł się głos ich i na kraje świata słowa ich.
List do Rzymian 10,18

Nowa Biblia Gdańska

Ale mówię: Czyż nie usłyszeli? Przeciwnie, do każdej krainy wyszedł ich głos, a ich słowa do kresów zamieszkałej ziemi.
List do Rzymian 10,18

Biblia Przekład Toruński

Ale mówię: Czy może nie usłyszeli? Przeciwnie, na całą ziemię rozszedł się ich głos i do krańców zamieszkałego świata ich słowa.
List do Rzymian 10,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Pytam jednak: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos i na krańce świata ich słowa.
List do Rzymian 10,18

American Standard Version

But I say, Did they not hear? Yea, verily, Their sound went out into all the earth, And their words unto the ends of the world.
List do Rzymian 10,18

Clementine Vulgate

Sed dico : Numquid non audierunt ? Et quidem in omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terræ verba eorum.
List do Rzymian 10,18

King James Version

But I say, Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world.
List do Rzymian 10,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλα λεγω μη ουκ ηκουσαν μενουνγε εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος αυτων και εις τα περατα της οικουμενης τα ρηματα αυτων
List do Rzymian 10,18

Young's Literal Translation

but I say, Did they not hear? yes, indeed -- `to all the earth their voice went forth, and to the ends of the habitable world their sayings.`
List do Rzymian 10,18

World English Bible

But I say, didn't they hear? Yes, most assuredly, "Their sound went out into all the earth, Their words to the ends of the world."
List do Rzymian 10,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić