„Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają.”

Biblia Warszawska: Księga Kaznodziei Salomona 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 10,15

Biblia Warszawska

A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!
List św. Pawła do Rzymian 10,15

Biblia Brzeska

Jakoż zasię będą przepowiedali, jesliby nie byli posłani? Gdyż tak napisano jest: Jakoż piękne nogi tych, którzy pokój opowiedają, którzy opowiedają dobre rzeczy.
List św. Pawła do Rzymian 10,15

Biblia Gdańska (1632)

Jakoż też będą kazać, jeźliby nie byli posłani? Jako napisano: O jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy.
Rzymian 10,15

Biblia Gdańska (1881)

Jakoż też będą kazać, jeźliby nie byli posłani? Jako napisano: O jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy.
Rzymian 10,15

Biblia Tysiąclecia

Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!
List do Rzymian 10,15

Biblia Jakuba Wujka

A jako będą przepowiadać, jeśliby nie byli posłani? Jako napisano jest: Jako śliczne nogi opowiadających pokój, opowiadających dobra!
List do Rzymian 10,15

Nowa Biblia Gdańska

Albo jak mogliby głosić, jeśli nie zostali wysłani? Tak jak jest napisane: Jak piękne są nogi głoszących dobrą nowinę pokoju; tych, co głoszą szlachetną Ewangelię.
List do Rzymian 10,15

Biblia Przekład Toruński

Jak będą głosić, jeżeli nie zostaliby posłani? Tak, jak jest napisane: O jak piękne są nogi głoszących dobrą nowinę o pokoju, dobrą nowinę o tym, co dobre.
List do Rzymian 10,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane: O jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy!
List do Rzymian 10,15

American Standard Version

and how shall they preach, except they be sent? even as it is written, How beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things!
List do Rzymian 10,15

Clementine Vulgate

quomodo vero prædicabunt nisi mittantur ? sicut scriptum est : Quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona !
List do Rzymian 10,15

King James Version

And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things!
List do Rzymian 10,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πως δε κηρυξουσιν εαν μη αποσταλωσιν καθως γεγραπται ως ωραιοι οι ποδες των ευαγγελιζομενων ειρηνην των ευαγγελιζομενων τα αγαθα
List do Rzymian 10,15

Young's Literal Translation

and how shall they preach, if they may not be sent? according as it hath been written, `How beautiful the feet of those proclaiming good tidings of peace, of those proclaiming good tidings of the good things!`
List do Rzymian 10,15

World English Bible

And how will they preach unless they are sent? As it is written: "How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, Who bring glad tidings of good things!"
List do Rzymian 10,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić