„Ale dwom mężom, którzy szpiegowali onę ziemię, rzekł Jozue: Wnijdźcie do domu niewiasty wszetecznej, a wywiedźcie stamtąd niewiastę, i wszystko, co jej jest, jakoście jej przysięgli.”

Biblia Gdańska (1632): Jozuego 6,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 10,14

Biblia Warszawska

Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?
List św. Pawła do Rzymian 10,14

Biblia Brzeska

Jakoż tedy będą wzywali tego, w którego nie uwierzyli? Jakoż zaś uwierzą temu, o którym nie słyszeli? A jako usłyszą oprócz przepowiedającego?
List św. Pawła do Rzymian 10,14

Biblia Gdańska (1632)

Jakoż tedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? a jako uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? a jako usłyszą bez kaznodziei?
Rzymian 10,14

Biblia Gdańska (1881)

Jakoż tedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? a jako uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? a jako usłyszą bez kaznodziei?
Rzymian 10,14

Biblia Tysiąclecia

Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?
List do Rzymian 10,14

Biblia Jakuba Wujka

Jakoż tedy wzywać będą, w którego nie uwierzyli? Abo jako uwierzą temu, którego nie słyszeli? A jako usłyszą oprócz przepowiadającego?
List do Rzymian 10,14

Nowa Biblia Gdańska

A jak wezwą do siebie Tego, co do którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą, o którym nie usłyszeli? A jak usłyszą, bez głosiciela?
List do Rzymian 10,14

Biblia Przekład Toruński

Jak więc wzywać będą Tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w Tego, o którym nie usłyszeli? A jak usłyszą bez tego, który głosi?
List do Rzymian 10,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?
List do Rzymian 10,14

American Standard Version

How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher?
List do Rzymian 10,14

Clementine Vulgate

Quomodo ergo invocabunt, in quem non crediderunt ? aut quomodo credent ei, quem non audierunt ? quomodo autem audient sine prædicante ?
List do Rzymian 10,14

King James Version

How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher?
List do Rzymian 10,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πως ουν επικαλεσονται εις ον ουκ επιστευσαν πως δε πιστευσουσιν ου ουκ ηκουσαν πως δε ακουσουσιν χωρις κηρυσσοντος
List do Rzymian 10,14

Young's Literal Translation

How then shall they call upon [him] in whom they did not believe? and how shall they believe [on him] of whom they did not hear? and how shall they hear apart from one preaching?
List do Rzymian 10,14

World English Bible

How then will they call on him in whom they have not believed? How will they believe in him whom they have not heard? How will they hear without a preacher?
List do Rzymian 10,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić