„A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę! Do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne.”

Biblia Warszawska: Księga Zachariasza 3,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Kolosan 4,2

Biblia Warszawska

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem,
List św. Pawła do Kolosan 4,2

Biblia Brzeska

W modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem.
List św. Pawła do Kolosan 4,2

Biblia Gdańska

W modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem,
Kolosensów 4,2

Biblia Tysiąclecia

Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.
List do Kolosan 4,2

Biblia Jakuba Wujka

W modlitwie trwajcie czujni, niebie. będąc na niej z dziękczynieniem,
List do Kolosan 4,2

Nowa Biblia Gdańska

Uporczywie trwajcie przy modlitwie, czuwając w niej pośród dziękczynienia.
List do Kolosan 4,2

Biblia Przekład Toruński

Trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem,
List do Kolosan 4,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem;
List do Kolosan 4,2

American Standard Version

Continue stedfastly in prayer, watching therein with thanksgiving;
List do Kolosan 4,2

Clementine Vulgate

Orationi instate, vigilantes in ea in gratiarum actione :
List do Kolosan 4,2

King James Version

Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving;
List do Kolosan 4,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τη προσευχη προσκαρτερειτε γρηγορουντες εν αυτη εν ευχαριστια
List do Kolosan 4,2

Young's Literal Translation

In the prayer continue ye, watching in it in thanksgiving;
List do Kolosan 4,2

World English Bible

Continue steadfastly in prayer, watching therein with thanksgiving;
List do Kolosan 4,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić