„Wtedy obywatele Jeruszalaim zamiast niego ustanowili królem Achazję, jego najmłodszego syna; bo wszystkich starszych zabił hufiec, który przyszedł z Arabami do obozu. Zatem królował Achazja, syn Jorama, króla Judy.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Kronik 22,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Kolosan 4,12

Biblia Warszawska

Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą.
List św. Pawła do Kolosan 4,12

Biblia Brzeska

Pozdrawia was Epafras, który z was jest sługa Krystusów, zawsze bojując za was w modlitwach, abyście się stali doskonałymi i zupełnymi w wszelakiej wolej Bożej.
List św. Pawła do Kolosan 4,12

Biblia Gdańska (1632)

Pozdrawia was Epafras, który z was jest sługa Chrystusowy, który zawsze bojuje za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej.
Kolosensów 4,12

Biblia Gdańska (1881)

Pozdrawia was Epafras, który z was jest sługa Chrystusowy, który zawsze bojuje za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej.
Kolosensów 4,12

Biblia Tysiąclecia

Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej.
List do Kolosan 4,12

Biblia Jakuba Wujka

Pozdrawia was Epafras, który z was jest, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze pieczołujący się o was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i pełnymi we wszelakiej woli Bożej.
List do Kolosan 4,12

Nowa Biblia Gdańska

Pozdrawia was Epafras - sługa Chrystusa z was, zawsze walczący dla was w modlitwach, abyście zostali utwierdzeni jako doskonali i napełnieni w każdej woli Boga.
List do Kolosan 4,12

Biblia Przekład Toruński

Pozdrawia was Epafras, który jest z was, sługa Chrystusa, zawsze walczący za was w modlitwach, abyście zostali postawieni jako doskonali i pełni w całej woli Bożej.
List do Kolosan 4,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga.
List do Kolosan 4,12

American Standard Version

Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, saluteth you, always striving for you in his prayers, that ye may stand perfect and fully assured in all the will of God.
List do Kolosan 4,12

Clementine Vulgate

Salutat vos Epaphras, qui ex vobis est, servus Christi Jesu, semper sollicitus pro vobis in orationibus, ut stetis perfecti, et pleni in omni voluntate Dei.
List do Kolosan 4,12

King James Version

Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.
List do Kolosan 4,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ασπαζεται υμας επαφρας ο εξ υμων δουλος χριστου παντοτε αγωνιζομενος υπερ υμων εν ταις προσευχαις ινα στητε τελειοι και πεπληρωμενοι εν παντι θεληματι του θεου
List do Kolosan 4,12

Young's Literal Translation

Salute you doth Epaphras, who [is] of you, a servant of Christ, always striving for you in the prayers, that ye may stand perfect and made full in all the will of God,
List do Kolosan 4,12

World English Bible

Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, salutes you, always striving for you in his prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God.
List do Kolosan 4,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić