„Wspomnicie a nie zapamiętawajcie, iżeście wy na puszczy gniewali Pana, Boga waszego, a od onego dnia jakoście z egiptskiej ziemie wyszli, ażeście tu na to miejsce przyszli, byliście Panu odpornemi.”

Biblia Brzeska: 5 Księga Mojżeszowa 9,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Kolosan 3,8

Biblia Warszawska

Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;
List św. Pawła do Kolosan 3,8

Biblia Brzeska

Ale teraz odłóżcie i wy ty wszytki rzeczy: gniew, popędliwość, złość, złorzeczeństwo, plugawe słowa z ust waszych.
List św. Pawła do Kolosan 3,8

Biblia Gdańska (1632)

Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych.
Kolosensów 3,8

Biblia Gdańska (1881)

Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych.
Kolosensów 3,8

Biblia Tysiąclecia

A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych!
List do Kolosan 3,8

Biblia Jakuba Wujka

Lecz teraz złóżcie i wy wszytko: gniew, rozgniewanie, złość, bluźnierstwo, szkaradą mowę z ust waszych.
List do Kolosan 3,8

Nowa Biblia Gdańska

Ale teraz odłóżcie to wszystko: Zapalczywość, gniew, oszczerstwo oraz haniebną mowę z waszych ust.
List do Kolosan 3,8

Biblia Przekład Toruński

Teraz więc i wy złóżcie z siebie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, haniebną mowę z ust waszych.
List do Kolosan 3,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust.
List do Kolosan 3,8

American Standard Version

but now do ye also put them all away: anger, wrath, malice, railing, shameful speaking out of your mouth:
List do Kolosan 3,8

Clementine Vulgate

Nunc autem deponite et vos omnia : iram, indignationem, malitiam, blasphemiam, turpem sermonem de ore vestro.
List do Kolosan 3,8

King James Version

But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.
List do Kolosan 3,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

νυνι δε αποθεσθε και υμεις τα παντα οργην θυμον κακιαν βλασφημιαν αισχρολογιαν εκ του στοματος υμων
List do Kolosan 3,8

Young's Literal Translation

but now put off, even ye, the whole -- anger, wrath, malice, evil-speaking, filthy talking -- out of your mouth.
List do Kolosan 3,8

World English Bible

but now you also put them all away: anger, wrath, malice, slander, and shameful speaking out of your mouth.
List do Kolosan 3,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić