„Bodajby się do końca okaleczyli ci, którzy was podburzają.”

Biblia Tysiąclecia: List do Galatów 5,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Kolosan 3,22

Biblia Warszawska

Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana.
List św. Pawła do Kolosan 3,22

Biblia Brzeska

Słudzy! Słuchajcie we wszem tych, którzy są pany wedle ciała, nie służąc na oko, jako ci, którzy się chcą ludziam podobać, ale z szczerością serca, Boga się bojąc.
List św. Pawła do Kolosan 3,22

Biblia Gdańska (1632)

Słudzy! Posłuszni bądźcie we wszystkiem panom cielesnym, nie służąc na oko jako ci, co się ludziom podobać chcą, ale w szczerości serca, bojąc się Boga.
Kolosensów 3,22

Biblia Gdańska (1881)

Słudzy! Posłuszni bądźcie we wszystkiem panom cielesnym, nie służąc na oko jako ci, co się ludziom podobać chcą, ale w szczerości serca, bojąc się Boga.
Kolosensów 3,22

Biblia Tysiąclecia

Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana.
List do Kolosan 3,22

Biblia Jakuba Wujka

Słudzy, bądźcie posłuszni we wszytkim panom wedle ciała, nie służąc na oko, jakoby ludziom się podobając, ale w szczerości serca, Boga się bojąc.
List do Kolosan 3,22

Nowa Biblia Gdańska

Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim panom według cielesnej natury. Nie w służbie dla oka, jako ci, co chcą się przypodobać ludziom - ale w szczerości serca, bojąc się Boga.
List do Kolosan 3,22

Biblia Przekład Toruński

Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim tym, którzy są panami waszymi według ciała, nie służąc na pokaz jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, ale w prostocie serca, bojąc się Boga.
List do Kolosan 3,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga.
List do Kolosan 3,22

American Standard Version

Servants, obey in all things them that are your masters according to the flesh; not with eye-service, as men-pleasers, but in singleness of heart, fearing the Lord:
List do Kolosan 3,22

Clementine Vulgate

Servi, obedite per omnia dominis carnalibus, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed in simplicitate cordis, timentes Deum.
List do Kolosan 3,22

King James Version

Servants, obey in all things your masters according to the flesh; not with eyeservice, as menpleasers; but in singleness of heart, fearing God:
List do Kolosan 3,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι δουλοι υπακουετε κατα παντα τοις κατα σαρκα κυριοις μη εν οφθαλμοδουλειαις ως ανθρωπαρεσκοι αλλ εν απλοτητι καρδιας φοβουμενοι τον θεον
List do Kolosan 3,22

Young's Literal Translation

The servants! obey in all things those who are masters according to the flesh, not in eye-service as men-pleasers, but in simplicity of heart, fearing God;
List do Kolosan 3,22

World English Bible

Servants, obey in all things those who are your masters according to the flesh, not just when they are looking, as men-pleasers, but in singleness of heart, fearing the Lord.
List do Kolosan 3,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić