„Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Koryntian 5,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Kolosan 2,5

Biblia Warszawska

Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona.
List św. Pawła do Kolosan 2,5

Biblia Brzeska

Bo aczkolwiek nie jestem obecny wedle ciała, a wszakże umysłem jestem z wami, weseląc się i widząc porządek wasz i stateczność wiary waszej w Krystusie.
List św. Pawła do Kolosan 2,5

Biblia Gdańska

Bo aczkolwiek nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa;
Kolosensów 2,5

Biblia Tysiąclecia

Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary waszej w Chrystusa.
List do Kolosan 2,5

Biblia Jakuba Wujka

Bo aczkolwiek ciałem odległy jestem, ale duchem jestem z wami, weseląc się i widząc porządek wasz i utwierdzenie tej, która jest w Chrystusie, wiary waszej.
List do Kolosan 2,5

Nowa Biblia Gdańska

Bo chociaż jestem nieobecny cielesną naturą - ale jestem z wami Duchem, ciesząc się i widząc wasz porządek oraz utwierdzenie waszej wiary względem Chrystusa.
List do Kolosan 2,5

Biblia Przekład Toruński

Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc ład wasz i niewzruszoność waszej wiary w Chrystusa.
List do Kolosan 2,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa.
List do Kolosan 2,5

American Standard Version

For though I am absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.
List do Kolosan 2,5

Clementine Vulgate

Nam etsi corpore absens sum, sed spiritu vobiscum sum : gaudens, et videns ordinem vestrum, et firmamentum ejus, qu in Christo est, fidei vestr.
List do Kolosan 2,5

King James Version

For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.
List do Kolosan 2,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει γαρ και τη σαρκι απειμι αλλα τω πνευματι συν υμιν ειμι χαιρων και βλεπων υμων την ταξιν και το στερεωμα της εις χριστον πιστεως υμων
List do Kolosan 2,5

Young's Literal Translation

for if even in the flesh I am absent -- yet in the spirit I am with you, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in regard to Christ;
List do Kolosan 2,5

World English Bible

For though I am absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, rejoicing and seeing your order, and the steadfastness of your faith in Christ.
List do Kolosan 2,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić