„A z pokolenia Neftalimowego dano miasto dla ucieczki mężobójcy, Kades w Galilei i przedmieścia jego; i Hamotdor i przedmieścia jego, także Kartan i przedmieścia jego; trzy miasta.”

Biblia Gdańska: Jozuego 21,32

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Kolosan 2,20

Biblia Warszawska

Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli:
List św. Pawła do Kolosan 2,20

Biblia Brzeska

Przeto jesli będąc umarłymi z Krystusem, wolni jesteście od ustaw świeckich, przeczże, jakoby żywiąc na świecie, ustawami obciążeni bywacie?
List św. Pawła do Kolosan 2,20

Biblia Gdańska

Jeźliście tedy umarli z Chrystusem żywiołom świata tego, przeczże się, jakobyście jeszcze żyli światu, ustawami bawicie?
Kolosensów 2,20

Biblia Tysiąclecia

Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla "żywiołów świata", dlaczego - jak gdyby żyjąc [jeszcze] w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy:
List do Kolosan 2,20

Biblia Jakuba Wujka

Jeśliście tedy umarli z Chrystusem od elementów tego świata, przeczże jeszcze, jakoby żywiąc na świecie, stanawiacie?
List do Kolosan 2,20

Nowa Biblia Gdańska

Jeśli zatem, umarliście z Chrystusem z dala od żywiołów tego świata, dlaczego - podobnie jak żyjący w świecie - poddajecie się jakiemuś nakazowi:
List do Kolosan 2,20

Biblia Przekład Toruński

Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla elementarnych zasad tego świata, dlaczego jeszcze, jak żyjący w świecie, jesteście poddani nakazom:
List do Kolosan 2,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego – jakbyście jeszcze żyli dla świata – poddajecie się nakazom:
List do Kolosan 2,20

American Standard Version

If ye died with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, do ye subject yourselves to ordinances,
List do Kolosan 2,20

Clementine Vulgate

Si ergo mortui estis cum Christo ab elementis hujus mundi : quid adhuc tamquam viventes in mundo decernitis ?
List do Kolosan 2,20

King James Version

Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,
List do Kolosan 2,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει ουν απεθανετε συν τω χριστω απο των στοιχειων του κοσμου τι ως ζωντες εν κοσμω δογματιζεσθε
List do Kolosan 2,20

Young's Literal Translation

If, then, ye did die with the Christ from the rudiments of the world, why, as living in the world, are ye subject to ordinances?
List do Kolosan 2,20

World English Bible

If you died with Christ from the elements of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to ordinances,
List do Kolosan 2,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić