„Efraim otoczył Mnie wiarołomstwem, a dom Israela – zdradą; jeszcze Juda ulegał Bogu oraz pozostał wierny Jego świętym.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ozeasza 12,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List do Hebrajczyków 13,9

Biblia Warszawska

Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.
List do Hebrajczyków 13,9

Biblia Brzeska

Naukam rozmaitym i cudzym nie dajcie się unosić, abowiem dobra rzecz jest, aby serce było utwierdzone łaską, nie pokarmy, które nie pomogły tym, co się imi bawili.
List do Hebrajczyków 13,9

Biblia Gdańska

Za naukami rozmaitemi i obcemi nie unoście się; albowiem dobra rzecz jest, aby łaską było utwierdzone serce a nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się nimi bawili.
Żydów 13,9

Biblia Tysiąclecia

Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają.
List do Hebrajczyków 13,9

Biblia Jakuba Wujka

Naukami rozmaitemi i obcemi nie unoście się. Abowiem nalepsza jest serce utwierdzić łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się imi bawili.
List do Hebrajczyków 13,9

Nowa Biblia Gdańska

Nie dajcie się wodzić różnorodnym i obcym nauczaniom. Ponieważ szlachetne serce jest umocnione łaską - a nie pokarmami, przez które nie zostali wspomożeni ci, co nimi żyli.
List do Hebrajczyków 13,9

Biblia Przekład Toruński

Nie dajcie się unieść różnym i obcym naukom, bo dobrze jest umacniać serca łaską, a nie pokarmami, które nie przyniosły korzyści tym, którzy tak postępowali.
List do Hebrajczyków 13,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali.
List do Hebrajczyków 13,9

American Standard Version

Be not carried away by divers and strange teachings: for it is good that the heart be established by grace; not by meats, wherein they that occupied themselves were not profited.
List do Hebrajczyków 13,9

Clementine Vulgate

Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci. Optimum est enim gratia stabilire cor, non escis : qu non profuerunt ambulantibus in eis.
List do Hebrajczyków 13,9

King James Version

Be not carried about with divers and strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace; not with meats, which have not profited them that have been occupied therein.
List do Hebrajczyków 13,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διδαχαις ποικιλαις και ξεναις μη περιφερεσθε καλον γαρ χαριτι βεβαιουσθαι την καρδιαν ου βρωμασιν εν οις ουκ ωφεληθησαν οι περιπατησαντες
List do Hebrajczyków 13,9

Young's Literal Translation

with teachings manifold and strange be not carried about, for [it is] good that by grace the heart be confirmed, not with meats, in which they who were occupied were not profited;
List do Hebrajczyków 13,9

World English Bible

Don't be carried away by various and strange teachings, for it is good that the heart be established by grace, not by food, through which those who were so occupied were not benefited.
List do Hebrajczyków 13,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić