„Jemu to udzielił Abraham dziesięciny ze wszystkiego. A imię jego tłumaczy się najpierw jako król sprawiedliwości, a potem także król Salemu, to jest król pokoju.”

Biblia Przekład Toruński: List do Hebrajczyków 7,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List do Hebrajczyków 13,11

Biblia Warszawska

Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.
List do Hebrajczyków 13,11

Biblia Brzeska

Abowiem bydląt, których krew bywa wnoszona do miejsca świętego przez kapłana, tych ciała bywają palone przed obozem.
List do Hebrajczyków 13,11

Biblia Gdańska

Albowiem bydląt, których krew bywa wnoszona za grzech do świątnicy przez najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem.
Żydów 13,11

Biblia Tysiąclecia

Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się poza obozem.
List do Hebrajczyków 13,11

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem których bydląt krew bywa wnoszona do świątnice przez najwyższego Kapłana, tych ciała bywają palone za obozem.
List do Hebrajczyków 13,11

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż do miejsc Świętych, za grzech, jest wnoszona przez arcykapłana krew zwierząt, a ich ciała są spalane na zewnątrz obozu.
List do Hebrajczyków 13,11

Biblia Przekład Toruński

Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi za grzech do świętego świętych, są palone poza obozem.
List do Hebrajczyków 13,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do Najświętszego Miejsca za grzech, są spalane za obozem.
List do Hebrajczyków 13,11

American Standard Version

For the bodies of those beasts whose blood is brought into the holy place by the high priest [as an offering] for sin, are burned without the camp.
List do Hebrajczyków 13,11

Clementine Vulgate

Quorum enim animalium infertur sanguis pro peccato in Sancta per pontificem, horum corpora cremantur extra castra.
List do Hebrajczyków 13,11

King James Version

For the bodies of those beasts, whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burned without the camp.
List do Hebrajczyków 13,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ων γαρ εισφερεται ζωων το αιμα περι αμαρτιας εις τα αγια δια του αρχιερεως τουτων τα σωματα κατακαιεται εξω της παρεμβολης
List do Hebrajczyków 13,11

Young's Literal Translation

for of those beasts whose blood is brought for sin into the holy places through the chief priest -- of these the bodies are burned without the camp.
List do Hebrajczyków 13,11

World English Bible

For the bodies of those animals, whose blood is brought into the holy place by the high priest as an offering for sin, are burned outside of the camp.
List do Hebrajczyków 13,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić