„Paweł, Apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,”

Biblia Jakuba Wujka: List do Galatów 1,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List do Hebrajczyków 12,16

Biblia Warszawska

Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje.
List do Hebrajczyków 12,16

Biblia Brzeska

Niechaj nikt nie będzie nieczystym, abo sprosnym jako Ezaw, który za potrawę jednę przedał prawo swoje pierworództwa.
List do Hebrajczyków 12,16

Biblia Gdańska

Aby kto nie był wszetecznym albo sprośnym jako Ezaw, który za potrawę jedną sprzedał pierworodztwo swoje.
Żydów 12,16

Biblia Tysiąclecia

i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo.
List do Hebrajczyków 12,16

Biblia Jakuba Wujka

By nie był kto porubnik abo niezbożny jako Ezaw: który dla jednej potrawy przedał pirworództwo swoje.
List do Hebrajczyków 12,16

Nowa Biblia Gdańska

Aby ktoś nie był nierządny, albo nie poświęcony Bogu jak Ezaw, który za jeden pokarm, oddał swój przywilej pierworództwa.
List do Hebrajczyków 12,16

Biblia Przekład Toruński

Aby ktoś nie był rozpustny i bezbożny jak Ezaw, który za jedną potrawę oddał swoje pierworództwo.
List do Hebrajczyków 12,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo.
List do Hebrajczyków 12,16

American Standard Version

lest [there be] any fornication, or profane person, as Esau, who for one mess of meat sold his own birthright.
List do Hebrajczyków 12,16

Clementine Vulgate

Ne quis fornicator, aut profanus ut Esau : qui propter unam escam vendidit primitiva sua :
List do Hebrajczyków 12,16

King James Version

Lest there be any fornicator, or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright.
List do Hebrajczyków 12,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μη τις πορνος η βεβηλος ως ησαυ ος αντι βρωσεως μιας απεδοτο τα πρωτοτοκια αυτου
List do Hebrajczyków 12,16

Young's Literal Translation

lest any one be a fornicator, or a profane person, as Esau, who in exchange for one morsel of food did sell his birthright,
List do Hebrajczyków 12,16

World English Bible

lest there be any sexually immoral person, or profane person, as Esau, who sold his birthright for one meal.
List do Hebrajczyków 12,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić