„Szczęśliwa jesteś, ziemio, której król jest szlachetnego rodu, której książęta w czasie właściwym jadają, po męsku, a nie po pijacku.”

Biblia Warszawska: Księga Kaznodziei Salomona 10,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List do Hebrajczyków 11,1

Biblia Warszawska

A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
List do Hebrajczyków 11,1

Biblia Brzeska

A wiarać jest grunt rzeczy, których się nadziewamy i okazanie niewidomych.
List do Hebrajczyków 11,1

Biblia Gdańska

A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych.
Żydów 11,1

Biblia Tysiąclecia

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.
List do Hebrajczyków 11,1

Biblia Jakuba Wujka

A wiara jest gruntem rzeczy tych, których się spodziewamy, wywodem rzeczy nie widzianych.
List do Hebrajczyków 11,1

Nowa Biblia Gdańska

Zaś wiara jest bazą tego, w czym pokładamy nadzieję, dowodem rzeczy niewidzialnych.
List do Hebrajczyków 11,1

Biblia Przekład Toruński

Wiara więc jest istotą tego, w czym pokładamy nadzieję, przekonaniem o rzeczach, których nie widzimy;
List do Hebrajczyków 11,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.
List do Hebrajczyków 11,1

American Standard Version

Now faith is assurance of [things] hoped for, a conviction of things not seen.
List do Hebrajczyków 11,1

Clementine Vulgate

Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium.
List do Hebrajczyków 11,1

King James Version

Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
List do Hebrajczyków 11,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εστιν δε πιστις ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων
List do Hebrajczyków 11,1

Young's Literal Translation

And faith is of things hoped for a confidence, of matters not seen a conviction,
List do Hebrajczyków 11,1

World English Bible

Now faith is assurance of things hoped for, proof of things not seen.
List do Hebrajczyków 11,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić