„A z Kibrot Hataawy ruszył się lud do Haserotu, i mieszkali w Haserocie.”

Biblia Gdańska (1881): 4 Mojżeszowa 11,35

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 3,27

Biblia Warszawska

Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.
List św. Pawła do Galacjan 3,27

Biblia Brzeska

Bo którzykolwiek jesteście okrzczeni w Krystusie, oblekliście Krystusa.
List św. Pawła do Galacjan 3,27

Biblia Gdańska (1632)

Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli.
Galatów 3,27

Biblia Gdańska (1881)

Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli.
Galatów 3,27

Biblia Tysiąclecia

Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.
List do Galatów 3,27

Biblia Jakuba Wujka

Bo którzykolwiek jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa.
List do Galatów 3,27

Nowa Biblia Gdańska

Bo ci, co dali się ochrzcić dla Chrystusa, oblekli się Chrystusem.
List do Galacjan 3,27

Biblia Przekład Toruński

Albowiem ilu z was zostało ochrzczonych w Chrystusa, w Chrystusa jesteście obleczeni.
List do Galacjan 3,27

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.
List do Galacjan 3,27

American Standard Version

For as many of you as were baptized into Christ did put on Christ.
List do Galacjan 3,27

Clementine Vulgate

Quicumque enim in Christo baptizati estis, Christum induistis.
List do Galatów 3,27

King James Version

For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
List do Galacjan 3,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οσοι γαρ εις χριστον εβαπτισθητε χριστον ενεδυσασθε
List do Galacjan 3,27

Young's Literal Translation

for as many as to Christ were baptized did put on Christ;
List do Galacjan 3,27

World English Bible

For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.
List do Galacjan 3,27

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić