„Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Tesaloniczan 1,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 3,17

Biblia Warszawska

Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona.
List św. Pawła do Galacjan 3,17

Biblia Brzeska

A toć powiedam, iż umowy przed tym od Boga utwirdzonej względem Krystusa, zakon, który po czterechset i trzechdziesiąt lat nastał, wniwecz obrócić nie może, aby zgładził obietnicę.
List św. Pawła do Galacjan 3,17

Biblia Gdańska (1632)

To tedy mówię, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa, zakon, który po czterechset i po trzydziestu lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę Bożą.
Galatów 3,17

Biblia Gdańska (1881)

To tedy mówię, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa, zakon, który po czterechset i po trzydziestu lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę Bożą.
Galatów 3,17

Biblia Tysiąclecia

A chcę przez to powiedzieć: testamentu, uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, Prawo, które powstało czterysta trzydzieści lat później, nie może obalić tak, by unieważnić obietnicę.
List do Galatów 3,17

Biblia Jakuba Wujka

A to powiadam: testamentu przedtym od Boga utwierdzonego, zakon, który po czterech set i trzydzieści lat dan jest, nie wątli ku zepsowaniu obietnice.
List do Galatów 3,17

Nowa Biblia Gdańska

A mówię to, bo wcześniej ustalonego przez Boga testamentu względem Chrystusa, Prawo - które nastało po czterystu i trzydziestu latach - nie unieważnia co do zniesienia obietnicy.
List do Galacjan 3,17

Biblia Przekład Toruński

To więc mówię, że przymierza potwierdzonego wcześniej przez Boga w Chrystusie, nie unieważnia Prawo, które nastało po czterystu trzydziestu latach, tak by uznać obietnicę za nieważną.
List do Galacjan 3,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To zaś mówię: Przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało czterysta trzydzieści lat później, tak aby unieważnić obietnicę.
List do Galacjan 3,17

American Standard Version

Now this I say: A covenant confirmed beforehand by God, the law, which came four hundred and thirty years after, doth not disannul, so as to make the promise of none effect.
List do Galacjan 3,17

Clementine Vulgate

Hoc autem dico, testamentum confirmatum a Deo : qu post quadringentos et triginta annos facta est lex, non irritum facit ad evacuandam promissionem.
List do Galatów 3,17

King James Version

And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect.
List do Galacjan 3,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τουτο δε λεγω διαθηκην προκεκυρωμενην υπο του θεου εις χριστον ο μετα ετη τετρακοσια και τριακοντα γεγονως νομος ουκ ακυροι εις το καταργησαι την επαγγελιαν
List do Galacjan 3,17

Young's Literal Translation

and this I say, A covenant confirmed before by God to Christ, the law, that came four hundred and thirty years after, doth not set aside, to make void the promise,
List do Galacjan 3,17

World English Bible

Now I say this. A covenant confirmed beforehand by God in Christ, the law, which came four hundred and thirty years after, does not annul, so as to make the promise of no effect.
List do Galacjan 3,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić