„Napisałem do zboru, lecz nie przyjmuje nas Diotrefes, dążący wśród nich do pierwszeństwa.”

Nowa Biblia Gdańska: Trzeci list spisany przez Jana 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 2,2

Biblia Warszawska

A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem.
List św. Pawła do Galacjan 2,2

Biblia Brzeska

A szedłem z objawienia i oznajmiłem im ewanjeliją, którą przepowiedam miedzy pogany, ale to z osobna z tymi, którzy byli zacnymi, iżbym snadź darmo nie biegł, abo też nie biegał.
List św. Pawła do Galacjan 2,2

Biblia Gdańska

A wstąpiłem według objawienia i przełożyłem im Ewangieliję, którą każę między poganami, a zwłaszcza zacniejszym, bym snać nadaremno nie bieżał, albo przedtem nie biegał.
Galatów 2,2

Biblia Tysiąclecia

Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia I przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, [by stwierdzili], czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno.
List do Galatów 2,2

Biblia Jakuba Wujka

A szedłem wedle objawienia. I zniosłem z nimi Ewanielią, którą przepowiadam między Pogany, a z osobna z tymi, którzy się zdali być czym: abym snadź nadaremno nie biegł abo też nie biegał.
List do Galatów 2,2

Nowa Biblia Gdańska

A wszedłem z powodu objawienia oraz przedstawiłem im Ewangelię, jaką ogłaszam wśród pogan. Zaś na osobno tym, co cieszą się znaczeniem, abym przypadkiem nie biegł na daremne - niż biegł.
List do Galacjan 2,2

Biblia Przekład Toruński

A wstąpiłem tam w związku z objawieniem i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę między poganami, na osobności natomiast tym cieszącym się poważaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę lub biegłem na próżno.
List do Galacjan 2,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno.
List do Galacjan 2,2

American Standard Version

And I went up by revelation; and I laid before them the gospel which I preach among the Gentiles but privately before them who were of repute, lest by any means I should be running, or had run, in vain.
List do Galacjan 2,2

Clementine Vulgate

Ascendi autem secundum revelationem : et contuli cum illis Evangelium, quod prdico in gentibus, seorsum autem iis qui videbantur aliquid esse : ne forte in vacuum currerem, aut cucurrissem.
List do Galatów 2,2

King James Version

And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run, or had run, in vain.
List do Galacjan 2,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ανεβην δε κατα αποκαλυψιν και ανεθεμην αυτοις το ευαγγελιον ο κηρυσσω εν τοις εθνεσιν κατ ιδιαν δε τοις δοκουσιν μηπως εις κενον τρεχω η εδραμον
List do Galacjan 2,2

Young's Literal Translation

and I went up by revelation, and did submit to them the good news that I preach among the nations, and privately to those esteemed, lest in vain I might run or did run;
List do Galacjan 2,2

World English Bible

I went up by revelation, and I laid before them the gospel which I preach among the Gentiles, but privately before those who were respected, for fear that I might be running, or had run, in vain.
List do Galacjan 2,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić