„Rzekł tedy Aman ku królowi Aswerusowi: Jest tu lud niektóry tu i ówdzie, miedzy ludźmi rozproszony po wszytkich krainach królestwa twego, którego prawa różne są od praw wszech narodów, a który nie czyni dosyć dekretom królewskim, a nie godzi się królowi, aby ich tak zaniechać miał.”

Biblia Brzeska: Księga Estery 3,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Efezjan 2,9

Biblia Warszawska

Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
List św. Pawła do Efezjan 2,9

Biblia Brzeska

Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
List św. Pawła do Efezjan 2,9

Biblia Gdańska (1632)

(Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efezów 2,9

Biblia Gdańska (1881)

Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efezów 2,9

Biblia Tysiąclecia

nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
List do Efezjan 2,9

Biblia Jakuba Wujka

nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
List do Efezjan 2,9

Nowa Biblia Gdańska

Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
List do Efezjan 2,9

Biblia Przekład Toruński

Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
List do Efezjan 2,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
List do Efezjan 2,9

American Standard Version

not of works, that no man should glory.
List do Efezjan 2,9

Clementine Vulgate

non ex operibus, ut ne quis glorietur.
List do Efezjan 2,9

King James Version

Not of works, lest any man should boast.
List do Efezjan 2,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουκ εξ εργων ινα μη τις καυχησηται
List do Efezjan 2,9

Young's Literal Translation

not of works, that no one may boast;
List do Efezjan 2,9

World English Bible

not of works, that no one would boast.
List do Efezjan 2,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić