„Okryje cię bowiem bezprawie Libanu i spustoszenie bestii, które ich straszyły, z powodu krwi ludzkiej i przemocy dokonanej w ziemi miastu i wszystkim jego mieszkańcom.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Habakuka 2,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Efezjan 2,3

Biblia Warszawska

Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;
List św. Pawła do Efezjan 2,3

Biblia Brzeska

Miedzy którymi też i my wszyscy obieralichmy się niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc ty rzeczy, które się podobały ciału i myslam i bylichmy z przyrodzenia synowie gniewu, jako i drudzy.
List św. Pawła do Efezjan 2,3

Biblia Gdańska (1632)

Między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy.
Efezów 2,3

Biblia Gdańska (1881)

Między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy.
Efezów 2,3

Biblia Tysiąclecia

Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.
List do Efezjan 2,3

Biblia Jakuba Wujka

między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc wolą ciała i myśli, i byliśmy z przyrodzenia synmi gniewu jako i drudzy.
List do Efezjan 2,3

Nowa Biblia Gdańska

Wśród nich i my wszyscy niegdyś byliśmy, chodząc w pożądaniach naszej cielesnej natury, czyniąc wolę ciała wewnętrznego i umysłu, oraz byliśmy z natury dziećmi zapalczywości, tak, jak i pozostali.
List do Efezjan 2,3

Biblia Przekład Toruński

Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc wolę ciała i myśli, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i pozostali;
List do Efezjan 2,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.
List do Efezjan 2,3

American Standard Version

among whom we also all once lived in the lust of our flesh, doing the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest:--
List do Efezjan 2,3

Clementine Vulgate

in quibus et nos omnes aliquando conversati sumus in desideriis carnis nostr, facientes voluntatem carnis et cogitationum, et eramus natura filii ir, sicut et ceteri :
List do Efezjan 2,3

King James Version

Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.
List do Efezjan 2,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν οις και ημεις παντες ανεστραφημεν ποτε εν ταις επιθυμιαις της σαρκος ημων ποιουντες τα θεληματα της σαρκος και των διανοιων και ημεν τεκνα φυσει οργης ως και οι λοιποι
List do Efezjan 2,3

Young's Literal Translation

among whom also we all did walk once in the desires of our flesh, doing the wishes of the flesh and of the thoughts, and were by nature children of wrath -- as also the others,
List do Efezjan 2,3

World English Bible

among whom we also all once lived in the lust of our flesh, doing the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest.
List do Efezjan 2,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić