„Błogosławiony człowiek, który się zawsze boi; ale kto zatwardza serce swoje, wpada w złe.”

Biblia Gdańska (1632): Przypowieści Salomonowych 28,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Efezjan 2,15

Biblia Warszawska

On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka
List św. Pawła do Efezjan 2,15

Biblia Brzeska

Zgładziwszy przez ciało swoje nieprzyjaźni, to jest zakon przykazania, który się zamyka w ceremoniach, aby dwu stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój.
List św. Pawła do Efezjan 2,15

Biblia Gdańska (1632)

Nieprzyjaźń, to jest zakon przykazań, który zależał w ustawach, skaziwszy przez ciało swoje, aby dwóch stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;
Efezów 2,15

Biblia Gdańska (1881)

Nieprzyjaźń, to jest zakon przykazań, który zależał w ustawach, skaziwszy przez ciało swoje, aby dwóch stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;
Efezów 2,15

Biblia Tysiąclecia

pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój,
List do Efezjan 2,15

Biblia Jakuba Wujka

i zakon przykazania wyrokami skaziwszy, aby dwu stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój,
List do Efezjan 2,15

Nowa Biblia Gdańska

Zostawiając bezczynne w naukach Prawo Przykazań; aby czyniąc pokój - z dwóch stworzył w sobie istotę ku jednemu, nowemu człowiekowi.
List do Efezjan 2,15

Biblia Przekład Toruński

On Prawo przykazań, zawarte w ustawach, uznał za bezużyteczne, aby z tych dwóch stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój,
List do Efezjan 2,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;
List do Efezjan 2,15

American Standard Version

having abolished in the flesh the enmity, [even] the law of commandments [contained] in ordinances; that he might create in himself of the two one new man, [so] making peace;
List do Efezjan 2,15

Clementine Vulgate

legem mandatorum decretis evacuans, ut duos condat in semetipso in unum novum hominem, faciens pacem :
List do Efezjan 2,15

King James Version

Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;
List do Efezjan 2,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

την εχθραν εν τη σαρκι αυτου τον νομον των εντολων εν δογμασιν καταργησας ινα τους δυο κτιση εν εαυτω εις ενα καινον ανθρωπον ποιων ειρηνην
List do Efezjan 2,15

Young's Literal Translation

the enmity in his flesh, the law of the commands in ordinances having done away, that the two he might create in himself into one new man, making peace,
List do Efezjan 2,15

World English Bible

having abolished in the flesh the hostility, the law of commandments contained in ordinances, that he might create in himself one new man of the two, making peace;
List do Efezjan 2,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić