„Rozdzierajcie serce, a nie wasze szaty oraz nawróćcie się do waszego Boga, WIEKUISTEGO; bo On jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę, a złego żałuje.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Joela 2,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Jakuba 4,17

Biblia Warszawska

Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.
List św. Jakuba 4,17

Biblia Brzeska

A tak, który umie dobrze czynić, a nie czyni, ten jest winien grzechu.
List św. Jakuba 4,17

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma.
Jakóba 4,17

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma.
Jakóba 4,17

Biblia Tysiąclecia

Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
List św. Jakuba 4,17

Biblia Jakuba Wujka

Umiejącemu tedy dobrze czynić, a nie czyniącemu, jest mu grzech.
List św. Jakuba 4,17

Nowa Biblia Gdańska

Kto więc, wie jak szlachetnie czynić, a nie czyni, jest mu to poczytane za winę.
List spisany przez Jakóba 4,17

Biblia Przekład Toruński

Kto więc wie, jak dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech.
List Jakuba 4,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.
List Jakuba 4,17

American Standard Version

To him therefore that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin.
List Jakuba 4,17

Clementine Vulgate

Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi.
List Jakuba 4,17

King James Version

Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin.
List Jakuba 4,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειδοτι ουν καλον ποιειν και μη ποιουντι αμαρτια αυτω εστιν
List Jakuba 4,17

Young's Literal Translation

to him, then, knowing to do good, and not doing, sin it is to him.
List Jakuba 4,17

World English Bible

To him therefore who knows to do good, and doesn't do it, to him it is sin.
List Jakuba 4,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić