„I ozwie się Pan, a rzecze do ludu swego: Oto Ja poślę wam zboże, i moszcz, i oliwę, a będziecie niemi nasyceni, i nie podam was więcej na pohańbienie między pogan.”

Biblia Gdańska (1881): Joel 2,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Jakuba 4,16

Biblia Warszawska

Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła.
List św. Jakuba 4,16

Biblia Brzeska

A teraz chlubicie się w pychach waszych, wszelakie chlubienie takowe jest ci złe.
List św. Jakuba 4,16

Biblia Gdańska (1632)

Ale teraz chlubicie się w pysze waszej; wszelka chluba takowa zła jest.
Jakóba 4,16

Biblia Gdańska (1881)

Ale teraz chlubicie się w pysze waszej; wszelka chluba takowa zła jest.
Jakóba 4,16

Biblia Tysiąclecia

Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna.
List św. Jakuba 4,16

Biblia Jakuba Wujka

A teraz chlubicie się w hardościach waszych. Wszelkie chlubienie takie złośliwe jest.
List św. Jakuba 4,16

Nowa Biblia Gdańska

Ale teraz chlubicie się w waszych przechwałkach; każda, taka chluba jest niegodziwa.
List spisany przez Jakóba 4,16

Biblia Przekład Toruński

A wy tymczasem chlubicie się swoimi przechwałkami; wszelka taka chełpliwość jest zła.
List Jakuba 4,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe.
List Jakuba 4,16

American Standard Version

But now ye glory in your vauntings: all such glorying is evil.
List Jakuba 4,16

Clementine Vulgate

Nunc autem exsultatis in superbiis vestris. Omnis exsultatio talis, maligna est.
List Jakuba 4,16

King James Version

But now ye rejoice in your boastings: all such rejoicing is evil.
List Jakuba 4,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

νυν δε καυχασθε εν ταις αλαζονειαις υμων πασα καυχησις τοιαυτη πονηρα εστιν
List Jakuba 4,16

Young's Literal Translation

and now ye glory in your pride; all such glorying is evil;
List Jakuba 4,16

World English Bible

But now you glory in your boasting. All such boasting is evil.
List Jakuba 4,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić