„I powtóre rzekła: Odjęta jest chwała od Izraela, abowiem jest wzięta skrzynia Boża.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Samuela 4,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Jakuba 3,4

Biblia Warszawska

Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika.
List św. Jakuba 3,4

Biblia Brzeska

Oto też okręty, choć tak wielkie są i od wiatrów gwałtownych pędzone bywają, maluczki rudel obraca, gdziekolwiek chce chuć sprawce.
List św. Jakuba 3,4

Biblia Gdańska (1632)

Oto i okręty, choć tak wielkie są i tęgiemi wiatrami pędzone bywają, wszak i najmniejszym sterem bywają kierowane, gdziekolwiek jest wola sternikowa;
Jakóba 3,4

Biblia Gdańska (1881)

Oto i okręty, choć tak wielkie są i tęgiemi wiatrami pędzone bywają, wszak i najmniejszym sterem bywają kierowane, gdziekolwiek jest wola sternikowa;
Jakóba 3,4

Biblia Tysiąclecia

Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika.
List św. Jakuba 3,4

Biblia Jakuba Wujka

Oto i okręty, wielkie będąc, i gdy je srogie wiatry pędzą, obracane bywają od malutkiego steru, gdzie wola styrującego zechce.
List św. Jakuba 3,4

Nowa Biblia Gdańska

Oto okręty, choć są tak wielkie oraz wprawiane w ruch przez silne wiatry - są kierowane przez bardzo mały ster, gdziekolwiek życzy sobie wola sternika.
List spisany przez Jakóba 3,4

Biblia Przekład Toruński

Oto i okręty, choć są tak wielkie i pędzone silnymi wiatrami, jednak są kierowane bardzo małym sterem tam, dokąd chce ruch ręki sternika.
List Jakuba 3,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik.
List Jakuba 3,4

American Standard Version

Behold, the ships also, though they are so great and are driven by rough winds, are yet turned about by a very small rudder, whither the impulse of the steersman willeth.
List Jakuba 3,4

Clementine Vulgate

Ecce et naves, cum magn sint, et a ventis validis minentur, circumferuntur a modico gubernaculo ubi impetus dirigentis voluerit.
List Jakuba 3,4

King James Version

Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.
List Jakuba 3,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ιδου και τα πλοια τηλικαυτα οντα και υπο σκληρων ανεμων ελαυνομενα μεταγεται υπο ελαχιστου πηδαλιου οπου αν η ορμη του ευθυνοντος βουληται
List Jakuba 3,4

Young's Literal Translation

lo, also the ships, being so great, and by fierce winds being driven, are led about by a very small helm, whithersoever the impulse of the helmsman doth counsel,
List Jakuba 3,4

World English Bible

Behold, the ships also, though they are so big and are driven by fierce winds, are yet turned about by a very small rudder, wherever the pilot desires.
List Jakuba 3,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić