„Komuż mię tedy przyrównacie? A komu przypodobnion będę? Mówi Święty.”

Biblia Brzeska: Księga Izajasza 40,25

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Sędziów 18,28

Biblia Warszawska

A nikt nie przyszedł im z pomocą, gdyż miasto było oddalone od Sydonu, a oni nie utrzymywali z nikim stosunków. Miasto to leżało w dolinie ciągnącej się ku Bet-Rechob. Lecz oni odbudowali to miasto i zamieszkali w nim.
Księga Sędziów 18,28

Biblia Brzeska

A nie mieli kto by je był ratował, abowiem byli daleko od Sydonu a żadnego porozumienia z ni z kiem nie mieli A to miasto leżało w dolinie, która jest przeciw Betrohob, które znowu oprawiwszy mieszkali w nim.
Księga Sędziów 18,28

Biblia Gdańska (1632)

A nie był, kto by ich ratował; albowiem byli daleko od Sydonu, i nie mieli żadnej sprawy z nikim, a to miasto leżało w dolinie, która jest w Betrohob, które znowu pobudowawszy mieszkali w niem.
Sędziów 18,28

Biblia Gdańska (1881)

A nie był, kto by ich ratował; albowiem byli daleko od Sydonu, i nie mieli żadnej sprawy z nikim, a to miasto leżało w dolinie, która jest w Betrohob, które znowu pobudowawszy mieszkali w niem.
Sędziów 18,28

Biblia Tysiąclecia

Nie było nikogo, kto by ich ratował, byli bowiem daleko od Sydonu i nie utrzymywali żadnych stosunków z Aramem. Miasto to leżało w dolinie, w Bet-Rechob. Danici zaś odbudowali je na nowo i mieszkali w nim.
Księga Sędziów 18,28

Biblia Jakuba Wujka

a żaden ich zgoła nie ratował, że daleko mieszkali od Sydonu, a z żadnemi ludźmi nie mieli towarzystwa ani sprawy żadnej. A było miasto położone w krainie Rohob, które znowu zbudowawszy, mieszkali w nim
Księga Sędziów 18,28

Nowa Biblia Gdańska

A nikt mu nie pospieszył z pomocą, gdyż było położone w dolinie Bet–Rehob i oddalone od Cydonu, i nie mieli stosunków z tamtymi ludźmi. Potem odbudowali miasto i w nim osiedli.
Księga Sędziów 18,28

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A nie było nikogo, kto by ich ratował, gdyż byli daleko od Sydonu i nie mieli z nikim żadnych interesów. A miasto to leżało w dolinie, która jest w Bet-Rechob. Oni odbudowali miasto i zamieszkali w nim.
Księga Sędziów 18,28

American Standard Version

And there was no deliverer, because it was far from Sidon, and they had no dealings with any man; and it was in the valley that lieth by Beth-rehob. And they built the city, and dwelt therein.
Księga Sędziów 18,28

Clementine Vulgate

nullo penitus ferente prsidium, eo quod procul habitarent a Sidone, et cum nullo hominum haberent quidquam societatis ac negotii. Erat autem civitas sita in regione Rohob : quam rursum exstruentes habitaverunt in ea,
Księga Sędziów 18,28

King James Version

And there was no deliverer, because it was far from Zidon, and they had no business with any man; and it was in the valley that lieth by Bethrehob. And they built a city, and dwelt therein.
Księga Sędziów 18,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and there is no deliverer, for it [is] far off from Zidon, and they have no word with [any] man, and it [is] in the valley which [is] by Beth-Rehob; and they build the city, and dwell in it,
Księga Sędziów 18,28

World English Bible

There was no deliverer, because it was far from Sidon, and they had no dealings with any man; and it was in the valley that lies by Beth-rehob. They built the city, and lived therein.
Księga Sędziów 18,28

Westminster Leningrad Codex

וְאֵין מַצִּיל כִּי רְחֹוקָה־הִיא מִצִּידֹון וְדָבָר אֵין־לָהֶם עִם־אָדָם וְהִיא בָּעֵמֶק אֲשֶׁר לְבֵית־רְחֹוב וַיִּבְנוּ אֶת־הָעִיר וַיֵּשְׁבוּ בָהּ׃
Księga Sędziów 18,28
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić