„W owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu: Nie uczyni Pan nic dobrego ani też nic złego.”

Biblia Warszawska: Księga Sofoniasza 1,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Rut 4,9

Biblia Warszawska

Wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu: Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Machlona.
Księga Rut 4,9

Biblia Brzeska

Zatym Booz rzekł do onych starszych i do wszytkiego ludu: Dziś wy mnie świadki jesteście, żeciem sobie dostał wszytkiego tego, co było Elimelechowo z rąk Noemi i tego wszytkiego, co było Chelonowe i Mahalonowe.
Księga Rut 4,9

Biblia Gdańska (1632)

Zatem rzekł Booz do onych starszych, i do wszystkiego ludu: Świadkami dziś jesteście wy, żem to wszystko otrzymał, co było Elimelechowe, i to wszystko, co było Chelijonowe, i Mahalonowe, z rąk Noemi.
Ruty 4,9

Biblia Gdańska (1881)

Zatem rzekł Booz do onych starszych, i do wszystkiego ludu: Świadkami dziś jesteście wy, żem to wszystko otrzymał, co było Elimelechowe, i to wszystko, co było Chelijonowe, i Mahalonowe, z rąk Noemi.
Ruty 4,9

Biblia Tysiąclecia

Wtedy powiedział Booz do starszyzny i do całego ludu: Świadkami jesteście, że nabyłem z rąk Noemi to wszystko, co należało do Elimeleka, i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona.
Księga Rut 4,9

Biblia Jakuba Wujka

A on starszym i wszemu ludowi: Wy dziś, pry, jesteście świadkami, żem otrzymał wszytko, co było Elimelechowo i Chelionowo, i Mahalonowo za powzdaniem Noemi,
Księga Rut 4,9

Nowa Biblia Gdańska

Więc Boaz powiedział do starszych oraz do całego ludu: Jesteście dzisiaj świadkami, że odkupiłem z ręki Naemi wszystko, co należało do Elimelecha oraz wszystko, co należało do Machlona i Kiliona.
Księga Rut 4,9

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Potem Boaz przemówił do starszych i całego ludu: Dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha, oraz wszystko, co należało do Kiliona i Machlona.
Księga Rut 4,9

American Standard Version

And Boaz said unto the elders, and unto all the people, Ye are witnesses this day, that I have bought all that was Elimelech`s, and all that was Chilion`s and Mahlon`s, of the hand of Naomi.
Księga Rut 4,9

Clementine Vulgate

At ille majoribus natu, et universo populo : Testes vos, inquit, estis hodie, quod possederim omnis qu fuerunt Elimelech, et Chelion, et Mahalon, tradente Nomi ;
Księga Rut 4,9

King James Version

And Boaz said unto the elders, and unto all the people, Ye are witnesses this day, that I have bought all that was Elimelech's, and all that was Chilion's and Mahlon's, of the hand of Naomi.
Księga Rut 4,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Boaz saith to the elders, and [to] all the people, `Witnesses [are] ye to-day that I have bought all that [is] to Elimelech, and all that [is] to Chilion and Mahlon, from the hand of Naomi;
Księga Rut 4,9

World English Bible

Boaz said to the elders, and to all the people, You are witnesses this day, that I have bought all that was Elimelech's, and all that was Chilion's and Mahlon's, of the hand of Naomi.
Księga Rut 4,9

Westminster Leningrad Codex

וַיֹּאמֶר בֹּעַז לַזְּקֵנִים וְכָל־הָעָם עֵדִים אַתֶּם הַיֹּום כִּי קָנִיתִי אֶת־כָּל־אֲשֶׁר לֶאֱלִימֶלֶךְ וְאֵת כָּל־אֲשֶׁר לְכִלְיֹון וּמַחְלֹון מִיַּד נָעֳמִי׃
Księga Rut 4,9
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić