„A głód wielki był w onej ziemi.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Mojżeszowa 43,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Rut 4,5

Biblia Warszawska

I rzekł Boaz: W dniu, w którym nabędziesz pole z ręki Noemi, musisz też pojąć i Rut Moabitkę, wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości.
Księga Rut 4,5

Biblia Brzeska

Nad to jeszcze rzekł Booz: Zarazem jako wykupisz rolą z rąk Noemi, tedy też musisz wziąć Rutę Moabitkę, żonę umarłego, abyć wzbudził imię zeszłego w dziedzictwie jego.
Księga Rut 4,5

Biblia Gdańska (1632)

Nadto rzekł Booz: Dnia, którego otrzymasz rolę z rąk Noemi, tedy też i Rutę Moabitkę, żonę zmarłego, pojmiesz, abyś wzbudził imię zmarłego w dziedzictwie jego.
Ruty 4,5

Biblia Gdańska (1881)

Nadto rzekł Booz: Dnia, którego otrzymasz rolę z rąk Noemi, tedy też i Rutę Moabitkę, żonę zmarłego, pojmiesz, abyś wzbudził imię zmarłego w dziedzictwie jego.
Ruty 4,5

Biblia Tysiąclecia

W dniu, kiedy wykupisz pole z rąk Noemi - dodał Booz - weźmiesz również i Rut Moabitkę, żonę zmarłego, aby utrwalić jego imię na jego dziedzictwie.
Księga Rut 4,5

Biblia Jakuba Wujka

Któremu rzekł Booz: Kiedy kupisz pole z ręki niewiasty, Rut też Moabitkę, która była żoną zmarłego, masz pojąć, abyś wzbudził imię bliskiego twego w dziedzictwie jego.
Księga Rut 4,5

Nowa Biblia Gdańska

A Boaz rzekł: W dniu w którym odkupisz pole z ręki Naemi - odkupujesz je od Moabitki Ruthy, żony zmarłego, abyś utwierdził imię zmarłego w jego dziedzictwie.
Księga Rut 4,5

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Boaz jeszcze dodał: W dniu, kiedy wykupisz pole z rąk Noemi, kupisz je również od Rut Moabitki, żony zmarłego, aby wzbudzić imię zmarłego na jego dziedzictwie.
Księga Rut 4,5

American Standard Version

Then said Boaz, What day thou buyest the field of the hand of Naomi, thou must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance.
Księga Rut 4,5

Clementine Vulgate

Cui dixit Booz : Quando emeris agrum de manu mulieris, Ruth quoque Moabitidem, qu uxor defuncti fuit, debes accipere : ut suscites nomen propinqui tui in hreditate sua.
Księga Rut 4,5

King James Version

Then said Boaz, What day thou buyest the field of the hand of Naomi, thou must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance.
Księga Rut 4,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Boaz saith, `In the day of thy buying the field from the hand of Naomi, then from Ruth the Moabitess, wife of the dead, thou hast bought [it], to raise up the name of the dead over his inheritance.`
Księga Rut 4,5

World English Bible

Then said Boaz, What day you buy the field of the hand of Naomi, you must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead on his inheritance.
Księga Rut 4,5

Westminster Leningrad Codex

וַיֹּאמֶר בֹּעַז בְּיֹום־קְנֹותְךָ הַשָּׂדֶה מִיַּד נָעֳמִי וּמֵאֵת רוּת הַמֹּואֲבִיָּה אֵשֶׁת־הַמֵּת [קָנִיתִי כ] (קָנִיתָה ק) לְהָקִים שֵׁם־הַמֵּת עַל־נַחֲלָתֹו׃
Księga Rut 4,5
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić