„I chodził drogami królów Izraelskich, jako chodził dom Achabów, córka bowiem Achabowa była żona jego. I czynił złość przed oczyma PANSKIMI.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Królewska 8,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Rut 4,17

Biblia Warszawska

A sąsiadki nadały mu imię, powiadając: Noemi narodził się syn. I nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida.
Księga Rut 4,17

Biblia Brzeska

Tedy sąsiady jej dały mu imię, a tak wspominały: Narodził się syn Noemi. I nazwały go Obed, a tenci jest ociec Isaja, ojca Dawidowego.
Księga Rut 4,17

Biblia Gdańska (1632)

I dały mu sąsiady imię, mówiąc: Narodził się syn Noemi, i nazwały imię jego Obed; tenci jest ojciec Isajego ojca Dawidowego.
Ruty 4,17

Biblia Gdańska (1881)

I dały mu sąsiady imię, mówiąc: Narodził się syn Noemi, i nazwały imię jego Obed; tenci jest ojciec Isajego ojca Dawidowego.
Ruty 4,17

Biblia Tysiąclecia

Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: Narodził się syn dla Noemi, nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida.
Księga Rut 4,17

Biblia Jakuba Wujka

A sąsiadki radując się z nią i mówiąc: Urodził się syn Noemi, nazwały imię jego Obed. Ten ci jest ociec Isai, ojca Dawidowego.
Księga Rut 4,17

Nowa Biblia Gdańska

Zaś sąsiadki dały mu imię, które znaczyło: Urodził się syn Naemi. Zatem nazwały jego imię Obed; ten jest ojcem Iszaja, ojca Dawida.
Księga Rut 4,17

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I sąsiadki nadały mu imię. Mówiły bowiem: Narodził się syn Noemi. I nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida.
Księga Rut 4,17

American Standard Version

And the women her neighbors gave it a name, saying, There is a son born to Naomi; and they called his name Obed: he is the father of Jesse, the father of David.
Księga Rut 4,17

Clementine Vulgate

Vicin autem mulieris congratulantes ei, et dicentes : Natus est filius Nomi : vocaverunt nomen ejus Obed : hic est pater Isai, patris David.
Księga Rut 4,17

King James Version

And the women her neighbours gave it a name, saying, There is a son born to Naomi; and they called his name Obed: he is the father of Jesse, the father of David.
Księga Rut 4,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and the neighbouring women give to him a name, saying, `There hath been a son born to Naomi,` and they call his name Obed; he [is] father of Jesse, father of David.
Księga Rut 4,17

World English Bible

The women her neighbors gave it a name, saying, There is a son born to Naomi; and they named him Obed: he is the father of Jesse, the father of David.
Księga Rut 4,17

Westminster Leningrad Codex

וַתִּקְרֶאנָה לֹו הַשְּׁכֵנֹות שֵׁם לֵאמֹר יֻלַּד־בֵּן לְנָעֳמִי וַתִּקְרֶאנָה שְׁמֹו עֹובֵד הוּא אֲבִי־יִשַׁי אֲבִי דָוִד׃ פ
Księga Rut 4,17
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić