„I rzekł Samuel: Cóżeś uczynił? Odpowiedział Saul: Iżem widział, że się rozchodzi lud odemnie, a tyś nie przyszedł na czas naznaczony, Filistynowie się też zebrali do Machmas,”

Biblia Gdańska: 1 Samuelowa 13,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Psalmów 66,13

Biblia Warszawska

Dlatego wejdę do domu twego z całopaleniem, Dopełnię ci ślubów moich,
Księga Psalmów 66,13

Biblia Brzeska

Wnidę do domu twego z palonemi ofiarami, a oddam ci śluby moje.
Księga Psalmów 66,13

Biblia Gdańska

Przetoż wnijdę do domu twego z całopaleniem, a oddam ci śluby moje.
Psalmów 66,13

Biblia Tysiąclecia

Wejdę w Twój dom z całopaleniem i wypełnię to, co ślubowałem Tobie,
Księga Psalmów 66,13

Biblia Jakuba Wujka

Wnidę do domu twego z całopaleniem, oddam ci śluby moje,
Księga Psalmów 66,13

Nowa Biblia Gdańska

Wśród całopaleń wejdę do Twego domu, uiszczę Ci moje śluby,
Księga Psalmów 66,13

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego wejdę do twego domu z całopaleniem i wypełnię śluby;
Księga Psalmów 66,13

American Standard Version

I will come into thy house with burnt-offerings; I will pay thee my vows,
Księga Psalmów 66,13

Clementine Vulgate


King James Version

I will go into thy house with burnt offerings: I will pay thee my vows,
Księga Psalmów 66,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

I enter Thy house with burnt-offerings, I complete to Thee my vows,
Księga Psalmów 66,13

World English Bible

I will come into your temple with burnt offerings. I will pay my vows to you,
Księga Psalmów 66,13

Westminster Leningrad Codex

אָבֹוא בֵיתְךָ בְעֹולֹות אֲשַׁלֵּם לְךָ נְדָרָי׃
Księga Psalmów 66,13
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić