„Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,”

Biblia Przekład Toruński: List do Galacjan 1,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Psalmów 49,12

Biblia Warszawska

Domy ich są grobami na wieki, Mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, Chociaż imionami swymi nazwali kraje.
Księga Psalmów 49,12

Biblia Brzeska

O tym jest myśl ich, aby domy ich trwały na wieki, a mieszkanie ich na potomne czasy i dlategoż nazywają ziemie imiony swemi.
Księga Psalmów 49,12

Biblia Gdańska

Myślą, że domy ich są wieczne, a przybytki ich trwają od narodu do narodu; przetoż je nazywają od imion swych na ziemi.
Psalmów 49,12

Biblia Tysiąclecia

Groby są ich domami na wieki, ich mieszkaniem na wszystkie pokolenia, choć imionami swymi nazywali ziemie.
Księga Psalmów 49,12

Biblia Jakuba Wujka

Przybytkami ich od narodu do narodu, nazywali imiona swe w ziemiach swoich.
Księga Psalmów 49,12

Nowa Biblia Gdańska

W ich myśli ich domy są wieczne, ich mieszkania od pokolenia do pokolenia, dlatego swoje ziemie nazywają od swojego imienia.
Księga Psalmów 49,12

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz człowiek, choć otoczony czcią, nie przetrwa; podobny jest do bydląt, które giną.
Księga Psalmów 49,12

American Standard Version

But man [being] in honor abideth not: He is like the beasts that perish.
Księga Psalmów 49,12

Clementine Vulgate

Si esuriero, non dicam tibi :meus est enim orbis terr et plenitudo ejus.
Księga Psalmów 49,12

King James Version

Nevertheless man being in honour abideth not: he is like the beasts that perish.
Księga Psalmów 49,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And man in honour doth not remain, He hath been like the beasts, they have been cut off.
Księga Psalmów 49,12

World English Bible

But man, despite his riches, doesn't endure. He is like the animals that perish.
Księga Psalmów 49,12

Westminster Leningrad Codex

קִרְבָּם בָּתֵּימֹו ׀ לְעֹולָם מִשְׁכְּנֹתָם לְדֹר וָדֹר קָרְאוּ בִשְׁמֹותָם עֲלֵי אֲדָמֹות׃
Księga Psalmów 49,12
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić