„Ale Pismo osaczyło wszystkich z powodu grzechu, aby wierzącym została dana obietnica z wiary Jezusa Chrystusa.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Galacjan 3,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Psalmów 46,7

Biblia Warszawska

Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim, i rozpłynęła się ziemia.
Księga Psalmów 46,7

Biblia Brzeska

Burzą się narodowie, a zatrząsnęły się królestwa, ale jako się dał słyszeć, rozpłynęła się ziemia.
Księga Psalmów 46,7

Biblia Gdańska (1632)

Gdy się wzburzyły narody, a zatrząsnęły się królestwa, Pan wydał głos swój, i rozpłynęła się ziemia.
Psalmów 46,7

Biblia Gdańska (1881)

Gdy się wzburzyły narody, a zatrząsnęły się królestwa, Pan wydał głos swój, i rozpłynęła się ziemia.
Psalmów 46,7

Biblia Tysiąclecia

Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa. Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia:
Księga Psalmów 46,7

Biblia Jakuba Wujka

Potrwożyli się narodowie i nachyliły się królestwa, dał głos swój, poruszyła ziemia.
Księga Psalmów 46,7

Nowa Biblia Gdańska

Burzyły się narody, runęły królestwa, rozległ się Jego głos i struchlała ziemia.
Księga Psalmów 46,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

PAN zastępów jest z nami; Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Sela.
Księga Psalmów 46,7

American Standard Version

Jehovah of hosts is with us; The God of Jacob is our refuge. Selah
Księga Psalmów 46,7

Clementine Vulgate

Psallite Deo nostro, psallite ;psallite regi nostro, psallite :
Księga Psalmów 46,7

King James Version

The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
Księga Psalmów 46,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Jehovah of Hosts [is] with us, A tower for us [is] the God of Jacob. Selah.
Księga Psalmów 46,7

World English Bible

Yahweh of Hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah.
Księga Psalmów 46,7

Westminster Leningrad Codex

הָמוּ גֹויִם מָטוּ מַמְלָכֹות נָתַן בְּקֹולֹו תָּמוּג אָרֶץ׃
Księga Psalmów 46,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić