„Zwołałeś zewsząd, jak w dniu święta, moje trwogi, w dniu gniewu PANA nikt nie uszedł, nikt nie ocalał. Tych, których piastowałam i wychowałam, mój wróg wyniszczył.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Lamentacji 2,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Micheasza 5,3

Biblia Warszawska

Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.
Księga Micheasza 5,3

Biblia Brzeska

A dla tego poda je w utrapienie aż do czasu takiego, jako gdy rodząca rodzi, a ostatek braciej jej nawrócą się z syny Izraelskiemi.
Księga Micheasza 5,3

Biblia Gdańska

Przetoż choć ich wyda w rozproszenie aż do czasu, któregoby rodząca porodziła, wszakże ostatek braci jego nawrócą się z synami Izraelskimi.
Micheasz 5,3

Biblia Tysiąclecia

Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi.
Księga Micheasza 5,3

Biblia Jakuba Wujka

Przeto da je aż do czasu, którego rodząca porodzi, a ostatek braciej jego wróci się do synów Izraelowych.
Księga Micheasza 5,3

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy on stanie i będzie im pasterzył w mocy WIEKUISTEGO, w majestatycznym Imieniu WIEKUISTEGO, swojego Boga, i będą mieszkać bezpiecznie. Bo wtedy on będzie wielkim aż do krańców ziemi.
Księga Micheasza 5,3

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego wyda ich aż do czasu, kiedy rodząca porodzi. Wtedy resztka jego braci wróci do synów Izraela.
Księga Micheasza 5,3

American Standard Version

Therefore will he give them up, until the time that she who travaileth hath brought forth: then the residue of his brethren shall return unto the children of Israel.
Księga Micheasza 5,3

Clementine Vulgate

Propter hoc dabit eos usque ad tempus in quo parturiens pariet,et reliqui fratrum ejus convertentur ad filios Isral.
Księga Micheasza 5,3

King James Version

Therefore will he give them up, until the time that she which travaileth hath brought forth: then the remnant of his brethren shall return unto the children of Israel.
Księga Micheasza 5,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Therefore he doth give them out till the time She who bringeth forth hath brought forth, And the remnant of his brethren return to the sons of Israel.
Księga Micheasza 5,3

World English Bible

Therefore will he give them up, until the time that she who travails has brought forth: then the residue of his brothers shall return to the children of Israel.
Księga Micheasza 5,3

Westminster Leningrad Codex

וְעָמַד וְרָעָה בְּעֹז יְהוָה בִּגְאֹון שֵׁם יְהוָה אֱלֹהָיו וְיָשָׁבוּ כִּי־עַתָּה יִגְדַּל עַד־אַפְסֵי־אָרֶץ׃
Księga Micheasza 5,3
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić