„Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tymoteusza 4,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Micheasza 5,13

Biblia Warszawska

I powyrywam twoje święte drzewa spośród ciebie i zniszczę twoje miasta.
Księga Micheasza 5,13

Biblia Brzeska

Porąbam ryte obrazy twoje, a słupy twe wymiecę spośród ciebie, już się więcej kłaniać nie będziesz robocie rąk twoich.
Księga Micheasza 5,13

Biblia Gdańska

Wygubię też ryte bałwany twoje i obrazy twoje z pośrodku ciebie, a nie będziesz się więcej kłaniał robocie rąk twoich.
Micheasz 5,13

Biblia Tysiąclecia

Powyrywam spośród ciebie twe aszery i wyniszczę twoje posągi.
Księga Micheasza 5,13

Biblia Jakuba Wujka

I wykorzenię gaje twoje z pośrzodku ciebie, i zburzę miasta twoje.
Księga Micheasza 5,13

Nowa Biblia Gdańska

Wykorzenię spośród ciebie twoje pogańskie gaje i zgładzę twoje strażnice.
Księga Micheasza 5,13

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wyniszczę też twoje rzeźbione bożki i twoje obrazy spośród ciebie i nie będziesz już oddawać pokłonu dziełu swoich rąk.
Księga Micheasza 5,13

American Standard Version

and I will cut off thy graven images and thy pillars out of the midst of thee; and thou shalt no more worship the work of thy hands;
Księga Micheasza 5,13

Clementine Vulgate

et evellam lucos tuos de medio tui,et conteram civitates tuas.
Księga Micheasza 5,13

King James Version

Thy graven images also will I cut off, and thy standing images out of the midst of thee; and thou shalt no more worship the work of thine hands.
Księga Micheasza 5,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And I have cut off thy graven images, And thy standing-pillars out of thy midst, And thou dost not bow thyself any more To the work of thy hands.
Księga Micheasza 5,13

World English Bible

and I will cut off your engraved images and your pillars out of the midst of you; and you shall no more worship the work of your hands;
Księga Micheasza 5,13

Westminster Leningrad Codex

וְנָתַשְׁתִּי אֲשֵׁירֶיךָ מִקִּרְבֶּךָ וְהִשְׁמַדְתִּי עָרֶיךָ׃
Księga Micheasza 5,13
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić