„Klaskają nad tobą w dłonie wszyscy, którzy przechodzą drogą; świstają i kiwają głowami nad córką Jerozolimy, mówiąc: Czyż to jest miasto, które nazywano doskonałą pięknością i radością całej ziemi?”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Lamentacji 2,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Kaznodziei Salomona 1,7

Biblia Warszawska

Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają.
Księga Kaznodziei Salomona 1,7

Biblia Brzeska

Wszytki rzeki ściekają się ku morzu, a wżdy morze niepełne; stamtąd zasię bieżą rzeki wracając się, aby zasię tamże szły.
Księga Kaznodziei Salomona 1,7

Biblia Gdańska

Wszystkie rzeki idą do morza, wszakże morze nie wylewa; do miejsca, z którego rzeki płyną, wracają się, aby zaś stamtąd wychodziły.
Kaznodziei Salomona 1,7

Biblia Tysiąclecia

Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera; do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie.
Księga Koheleta 1,7

Biblia Jakuba Wujka

Wszytkie rzeki wchodzą do morza, a morze nie wylewa; do miejsca, z którego wyszły rzeki, wracają się, aby znowu ciekły.
Księga Koheleta 1,7

Nowa Biblia Gdańska

Wszystkie rzeki idą do morza, a jednak morze się nie zapełnia; do miejsca skąd wychodzą rzeki - tam wciąż wracają.
Księga Koheleta 1,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wszystkie rzeki płyną do morza, lecz morze się nie przepełnia; do miejsca, z którego rzeki płyną, znowu wracają.
Księga Kaznodziei 1,7

American Standard Version

All the rivers run into the sea, yet the sea is not full; unto the place whither the rivers go, thither they go again.
Księga Koheleta 1,7

Clementine Vulgate

Omnia flumina intrant in mare,et mare non redundat ;ad locum unde exeunt fluminarevertuntur ut iterum fluant.
Księga Koheleta 1,7

King James Version

All the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again.
Księga Koheleta 1,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

All the streams are going unto the sea, and the sea is not full; unto a place whither the streams are going, thither they are turning back to go.
Księga Koheleta 1,7

World English Bible

All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. To the place where the rivers flow, there they flow again.
Księga Koheleta 1,7

Westminster Leningrad Codex

כָּל־הַנְּחָלִים הֹלְכִים אֶל־הַיָּם וְהַיָּם אֵינֶנּוּ מָלֵא אֶל־מְקֹום שֶׁהַנְּחָלִים הֹלְכִים שָׁם הֵם שָׁבִים לָלָכֶת׃
Księga Kaznodziei Salomona 1,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić