„Potym Pan rozgniewał się na Izraelczyki, a pobudził przeciwko nim Dawida, aby obliczył Izraela i Judę.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Samuela 24,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Jozuego 5,12

Biblia Warszawska

Gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kanaanejskiej.
Księga Jozuego 5,12

Biblia Brzeska

A tak nazajutrz przestała manna, gdy poczęli pożywać zboża onej ziemie i nie mieli potym synowie Izraelscy manny, ale używali urodzajów ziemie chananejskiej onego roku.
Księga Jozuego 5,12

Biblia Gdańska (1632)

I przestała manna nazajutrz, gdy poczęli jeść zboża onej ziemi; i nie mieli więcej synowie Izraelscy manny, ale jedli z urodzajów ziemi Chananejskiej onegoż roku.
Jozuego 5,12

Biblia Gdańska (1881)

I przestała manna nazajutrz, gdy poczęli jeść zboża onej ziemi; i nie mieli więcej synowie Izraelscy manny, ale jedli z urodzajów ziemi Chananejskiej onegoż roku.
Jozuego 5,12

Biblia Tysiąclecia

Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.
Księga Jozuego 5,12

Biblia Jakuba Wujka

I przestała manna, skoro poczęli jeść zboże ziemie, ani używali więcej synowie Izraelowi onego pokarmu, ale jedli ze zboża ziemie Chananejskiej roku tego.
Księga Jozuego 5,12

Nowa Biblia Gdańska

Także od następnego dnia - gdy zaczęli jeść z plonu tej ziemi - ustała manna, więc synowie Israela nie mieli już manny. Tego roku jadali z plonów ziemi Kanaan.
Księga Jezusa, syna Nuna 5,12

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I następnego dnia po tym, jak zaczęli jeść zboża tej ziemi, ustała manna; i synowie Izraela już więcej manny nie mieli, ale jedli tegoroczne plony ziemi Kanaan.
Księga Jozuego 5,12

American Standard Version

And the manna ceased on the morrow, after they had eaten of the produce of the land; neither had the children of Israel manna any more; but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year.
Księga Jozuego 5,12

Clementine Vulgate

Defecitque manna postquam comederunt de frugibus terr, nec usi sunt ultra cibo illo filii Isral, sed comederunt de frugibus prsentis anni terr Chanaan.
Księga Jozuego 5,12

King James Version

And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land; neither had the children of Israel manna any more; but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year.
Księga Jozuego 5,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and the manna doth cease on the morrow in their eating of the old corn of the land, and there hath been no more manna to the sons of Israel, and they eat of the increase of the land of Canaan in that year.
Księga Jozuego 5,12

World English Bible

The manna ceased on the next day, after they had eaten of the produce of the land; neither had the children of Israel manna any more; but they ate of the fruit of the land of Canaan that year.
Księga Jozuego 5,12

Westminster Leningrad Codex

וַיִּשְׁבֹּת הַמָּן מִמָּחֳרָת בְּאָכְלָם מֵעֲבוּר הָאָרֶץ וְלֹא־הָיָה עֹוד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל מָן וַיֹּאכְלוּ מִתְּבוּאַת אֶרֶץ כְּנַעַן בַּשָּׁנָה הַהִיא׃ ס
Księga Jozuego 5,12
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić