„Mów Aaronowi i synom jego, i wszytkim synom Izraelowym, mówiąc do nich: Ta jest mowa, którą PAN rozkazał, mówiąc:”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Kapłańska 17,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Jeremiasza 29,3

Biblia Warszawska

List wysłał za pośrednictwem Elasy, syna Safana, i Gemariasza, syna Chilkiasza, których wyprawił Sedekiasz, król judzki, do Nebukadnesara, króla babilońskiego, do Babilonu. A miał on treść następującą:
Księga Jeremiasza 29,3

Biblia Brzeska

Przez Eleasza, syna Safanowego i Gemariasza, syna Helkiaszowego, które Sedekiasz, król judzki, posłał do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, do Babilonu.
Księga Jeremiasza 29,3

Biblia Gdańska

Przez Elhasa, syna Safanowego, i Giemaryjasza, syna Helkijaszowego, (których był posłał Sedekijasz, król Judzki, do Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, do Babilonu) mówiąc:
Jeremijasz 29,3

Biblia Tysiąclecia

[Posłał go] przez Eleazara, syna Szafana, i przez Gemariasza, syna Chilkiasza, których wysłał Sedecjasz, król judzki, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, do Babilonu. Brzmiał on tak:
Księga Jeremiasza 29,3

Biblia Jakuba Wujka

w ręce Elasa, syna Safan, i Gamariasza, syna Helcjasza, które posłał Sedecjasz, król Judzki, do Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, do Babilonu, mówiąc:
Księga Jeremiasza 29,3

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy za pośrednictwem Eleasa, syna Szafana, i Gemarji, syna Chilkji, których Cydkjasz, król Judy, wysłał do Nabukadrecara, króla babilońskiego do Babelu – Jeremjasz posłał te słowa:
Księga Jeremjasza 29,3

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

List wysłał przez Elasę, syna Szafana, i Gemariasza, syna Chilkiasza, których Sedekiasz, król Judy, posłał do Babilonu do Nabuchodonozora, króla Babilonu; był on tej treści:
Księga Jeremiasza 29,3

American Standard Version

by the hand of Elasah the son of Shaphan, and Gemariah the son of Hilkiah, (whom Zedekiah king of Judah sent unto Babylon to Nebuchadnezzar king of Babylon,) saying,
Księga Jeremiasza 29,3

Clementine Vulgate

in manu Elasa filii Saphan, et Gamari filii Helci, quos misit Sedecias rex Juda ad Nabuchodonosor regem Babylonis in Babylonem, dicens :
Księga Jeremiasza 29,3

King James Version

By the hand of Elasah the son of Shaphan, and Gemariah the son of Hilkiah, (whom Zedekiah king of Judah sent unto Babylon to Nebuchadnezzar king of Babylon) saying,
Księga Jeremiasza 29,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

By the hand of Eleasah son of Shaphan, and Gemariah son of Hilkijah, whom Zedekiah king of Judah sent unto Nebuchadnezzar king of Babylon -- to Babylon, saying,
Księga Jeremiasza 29,3

World English Bible

by the hand of Elasah the son of Shaphan, and Gemariah the son of Hilkiah, (whom Zedekiah king of Judah sent to Babylon to Nebuchadnezzar king of Babylon,) saying,
Księga Jeremiasza 29,3

Westminster Leningrad Codex

בְּיַד אֶלְעָשָׂה בֶן־שָׁפָן וּגְמַרְיָה בֶּן־חִלְקִיָּה אֲשֶׁר שָׁלַח צִדְקִיָּה מֶלֶךְ־יְהוּדָה אֶל־נְבוּכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל בָּבֶלָה לֵאמֹר׃ ס
Księga Jeremiasza 29,3
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić