„Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List Jakuba 1,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Izajasza 5,20

Biblia Warszawska

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.
Księga Izajasza 5,20

Biblia Brzeska

Biada onym, którzy nazywają złe dobrym a dobre złym, którzy kładą ciemność za światłości, a światłość za ciemności, którzy pokładają gorzkość na miejsce słodkości, a słodkość na miejsce gorzkości.
Księga Izajasza 5,20

Biblia Gdańska

Biada tym, którzy nazywają złe dobrem a dobre złem; którzy pokładają ciemność za świetłość, a światłość za ciemność; którzy pokładają gorzkość za słodkość, a słodkość za gorzkość!
Izajasz 5,20

Biblia Tysiąclecia

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!
Księga Izajasza 5,20

Biblia Jakuba Wujka

Biada, którzy nazywacie złe dobrym, a dobre złym, pokładając ciemność za światłość, a światłość za ciemność; pokładając gorzkie za słodkie, a słodkie za gorzkie.
Księga Izajasza 5,20

Nowa Biblia Gdańska

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; ciemność czynią światłem, a światło ciemnością; czynią gorycz – słodyczą, a słodycz – goryczą.
Księga Izajasza 5,20

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy ciemność uważają za światłość, a światłość za ciemność; którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz!
Księga Izajasza 5,20

American Standard Version

Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!
Księga Izajasza 5,20

Clementine Vulgate

V qui dicitis malum bonum,et bonum malum ;ponentes tenebras lucem,et lucem tenebras ;ponentes amarum in dulce,et dulce in amarum !
Księga Izajasza 5,20

King James Version

Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!
Księga Izajasza 5,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Wo [to] those saying to evil `good,` And to good `evil,` Putting darkness for light, and light for darkness, Putting bitter for sweet, and sweet for bitter.
Księga Izajasza 5,20

World English Bible

Woe to those who call evil good, and good evil; who put darkness for light, and light for darkness; who put bitter for sweet, and sweet for bitter!
Księga Izajasza 5,20

Westminster Leningrad Codex

הֹוי הָאֹמְרִים לָרַע טֹוב וְלַטֹּוב רָע שָׂמִים חֹשֶׁךְ לְאֹור וְאֹור לְחֹשֶׁךְ שָׂמִים מַר לְמָתֹוק וּמָתֹוק לְמָר׃ ס
Księga Izajasza 5,20
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić