„Lew nachwytał dostatecznie szczeniętom swym i nabił lwicom swym a napełnił łupem jaskinie swoje, a łożysko swe wydartkiem.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nahuma 2,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Izajasza 25,4

Biblia Warszawska

Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. A wszak poryw gniewu tyranów jest jak ulewa w zimie.
Księga Izajasza 25,4

Biblia Brzeska

Abowiemeś ty jest moc nędznika, a podpora ubogiego w utrapieniu jego; ucieczka przed wichrem, zasłona od upalenia, gdyż popędliwość okrutników jest jako niepogoda bijąca w ścianę.
Księga Izajasza 25,4

Biblia Gdańska (1632)

Albowiemeś ty był twierdzą ubogiemu, zamkiem nędznemu w ucisku jego, ucieczką przed powodzią, zasłoną przed gorącem, gdyż wściekłość okrutników była jako powódź podwracająca ścianę.
Izajasz 25,4

Biblia Gdańska (1881)

Albowiemeś ty był twierdzą ubogiemu, zamkiem nędznemu w ucisku jego, ucieczką przed powodzią, zasłoną przed gorącem, gdyż wściekłość okrutników była jako powódź podwracająca ścianę.
Izajasz 25,4

Biblia Tysiąclecia

Bo Tyś jest ucieczką dla biednych, dla ubogich podporą w utrapieniu; Tyś osłoną przed deszczem, Tyś ochłodą przed skwarem; bo tchnienie przemożnych jest jak deszcz zimowy,
Księga Izajasza 25,4

Biblia Jakuba Wujka

Iżeś się zstał mocą ubogiemu, mocą nędznikowi w udręczeniu jego. Nadzieją od wichru, chłodnikiem od gorąca, bo duch mocarzów jako wicher bijący w ścianę.
Księga Izajasza 25,4

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż stałeś się twierdzą żebrzącego, twierdzą biednego w jego niedoli, ochroną przed nawałnicą, cieniem od upału; bowiem zaciekłość okrutnych była jak nawałnica na ścianę.
Księga Izajasza 25,4

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ty bowiem jesteś twierdzą dla ubogiego, twierdzą dla nędzarza w jego ucisku, ucieczką przed powodzią, zasłoną przed upałem, gdy wściekłość okrutników jest jak powódź bijąca w ścianę.
Księga Izajasza 25,4

American Standard Version

For thou hast been a stronghold to the poor, a stronghold to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shade from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall.
Księga Izajasza 25,4

Clementine Vulgate

quia factus es fortitudo pauperi,fortitudo egeno in tribulatione sua,spes a turbine,umbraculum ab stu ;spiritus enim robustorumquasi turbo impellens parietem.
Księga Izajasza 25,4

King James Version

For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall.
Księga Izajasza 25,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

For Thou hast been a stronghold for the poor, A stronghold for the needy in his distress, A refuge from storm, a shadow from heat, When the spirit of the terrible [is] as a storm -- a wall.
Księga Izajasza 25,4

World English Bible

For you have been a stronghold to the poor, a stronghold to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shade from the heat, when the blast of the awesome ones is as a storm against the wall.
Księga Izajasza 25,4

Westminster Leningrad Codex

כִּי־הָיִיתָ מָעֹוז לַדָּל מָעֹוז לָאֶבְיֹון בַּצַּר־לֹו מַחְסֶה מִזֶּרֶם צֵל מֵחֹרֶב כִּי רוּחַ עָרִיצִים כְּזֶרֶם קִיר׃
Księga Izajasza 25,4
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić