„Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład;”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Tytusa 2,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Ezechiela 47,16

Biblia Warszawska

Berota, Sybraim, które jest między Damaszkiem a Chamat, do Chazar-Enon, które jest na granicy Hauranu.
Księga Ezechiela 47,16

Biblia Brzeska

Hamat, Berota, Sybraim, które są przy granicach Damaszku i przy granicach Hemat i Asserhatikon, która jest przy granicach Hawran.
Księga Ezechiela 47,16

Biblia Gdańska

Emat, Berota, Sybraim, które są między granicą Damaszku i między granicą Emat, wsi pośrednie, które są przy granicy Hawran.
Ezechyjel 47,16

Biblia Tysiąclecia

Berota, Sibraim, które leży pomiędzy granicami Damaszku a granicami Chamat, aż do Chasor-Enon, które leży na granicy Chauranu.
Księga Ezechiela 47,16

Biblia Jakuba Wujka

Emat, Berota, Sabarim, które jest między granicą Damaszku a między granicą Emat, dom Tychon, który jest podle granice Auran.
Księga Ezechiela 47,16

Nowa Biblia Gdańska

Chamath, Berotha, Sybraim – położone między granicą Damaszku, a granicą Chamath, oraz pośrednie Chacer – położone nad granicą Chawranu.
Księga Ezechiela 47,16

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Chamat, Berota, Sibraim, które są pomiędzy granicą Damaszku a granicą Chamat, Chasar-Hattikon, które jest przy granicy Chauranu.
Księga Ezechiela 47,16

American Standard Version

Hamath, Berothah, Sibraim, which is between the border of Damascus and the border of Hamath; Hazer-hatticon, which is by the border of Hauran.
Księga Ezechiela 47,16

Clementine Vulgate

Emath, Berotha, Sabarim, qu est inter terminum Damasci et confinium Emath, domus Tichon, qu est juxta terminum Auran.
Księga Ezechiela 47,16

King James Version

Hamath, Berothah, Sibraim, which is between the border of Damascus and the border of Hamath; Hazarhatticon, which is by the coast of Hauran.
Księga Ezechiela 47,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Hamath, Berothah, Sibraim, that [is] between the border of Damascus and the border of Hamath; Hazar-Hatticon, that [is] at the coast of Havran.
Księga Ezechiela 47,16

World English Bible

Hamath, Berothah, Sibraim, which is between the border of Damascus and the border of Hamath; Hazer-hatticon, which is by the border of Hauran.
Księga Ezechiela 47,16

Westminster Leningrad Codex

חֲמָת ׀ בֵּרֹותָה סִבְרַיִם אֲשֶׁר בֵּין־גְּבוּל דַּמֶּשֶׂק וּבֵין גְּבוּל חֲמָת חָצֵר הַתִּיכֹון אֲשֶׁר אֶל־גְּבוּל חַוְרָן׃
Księga Ezechiela 47,16
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić