„Ich wygląd jest podobny do wyglądu koni i pobiegną jak jeźdźcy.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Joela 2,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Ezechiela 45,7

Biblia Warszawska

Lecz dla księcia wyznaczycie obszar z obu stron działu świętego i własności miasta, wzdłuż działu świętego i własności miasta, po stronie zachodniej ku zachodowi, po stronie wschodniej ku wschodowi, a co do długości - odpowiednio do długości jednego z działów plemion od granicy zachodniej do granicy wschodniej kraju.
Księga Ezechiela 45,7

Biblia Brzeska

A książęciu tam i sam wydzielicie podle miejsca świętego i podle osiadłości miejsckiej przed miejscem świętym i przed osiadłością miejscką od strony zachodniej ku zachodu, a od strony zewschodniej ku wschodu słońca; długość tego będzie jako jedna z onych części od granice zachodniej aż do granice ku wschodu słońca.
Księga Ezechiela 45,7

Biblia Gdańska

A książęciu dacie z obu stron tej ofiary miejsca świętego, i położenia miasta przed ofiarą miejsca świętego, i przed położeniem miasta od strony zachodniej dział ku zachodowi, a od strony wschodniej dział ku wschodowi, a długość naprzeciwko każdem u z tych działów od granicy zachodniej aż do granicy wschodniej.
Ezechyjel 45,7

Biblia Tysiąclecia

A władcy [macie wydzielić obszar] po obu stronach świętej części oraz własności miasta, wzdłuż świętej części i wzdłuż własności miejskiej po stronie zachodniej na zachód i po stronie wschodniej na wschód, długości odpowiadającej poszczególnym działom od granicy zachodniej do granicy wschodniej
Księga Ezechiela 45,7

Biblia Jakuba Wujka

Książęciu też stąd i zowąd na oddzielenie świętynie i na osiadłość miasta, przed oddzieleniem świętynie i przed osiadłością miasta, od boku morza aż do morza a od boku wschodniego aż do wschodu słońca. A długość według każdej strony od granice zachodniej aż do granice wschodniej.
Księga Ezechiela 45,7

Nowa Biblia Gdańska

Zaś dla księcia wyznaczycie po tej i po przeciwległej stronie świętej daniny oraz własności miejskiej, przytykając do świętej daniny oraz do własności miejskiej; po stronie zachodniej – ku zachodowi, a po stronie wschodniej – ku wschodowi. A długość ma odpowiadać długości jednego z udziałów od granicy zachodniej – do granicy wschodniej.
Księga Ezechiela 45,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dla księcia będzie obszar z obu stron działu świętej ofiary i własności miasta, przed działem świętej ofiary i przed własnością miasta, od strony zachodniej ku zachodowi i od strony wschodniej ku wschodowi, a długość będzie naprzeciwko każdego z tych działów od granicy zachodniej aż do granicy wschodniej.
Księga Ezechiela 45,7

American Standard Version

And [whatsoever is] for the prince [shall be] on the one side and on the other side of the holy oblation and of the possession of the city, in front of the holy oblation and in front of the possession of the city, on the west side westward, and on the east side eastward; and in length answerable unto one of the portions, from the west border unto the east border.
Księga Ezechiela 45,7

Clementine Vulgate

Principi quoque hinc et inde in separationem sanctuarii, et in possessionem civitatis, contra faciem separationis sanctuarii, et contra faciem possessionis urbis, a latere maris usque ad mare, et a latere orientis usque ad orientem : longitudinis autem juxta unamquamque partem, a termino occidentali usque ad terminum orientalem.
Księga Ezechiela 45,7

King James Version

And a portion shall be for the prince on the one side and on the other side of the oblation of the holy portion, and of the possession of the city, before the oblation of the holy portion, and before the possession of the city, from the west side westward, and from the east side eastward: and the length shall be over against one of the portions, from the west border unto the east border.
Księga Ezechiela 45,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

As to the prince, on this side, and on that side, of the heave-offering of the holy place, and of the possession of the city, at the front of the heave-offering of the holy place, and at the front of the possession of the city, from the west corner westward, and from the east corner eastward -- and the length [is] over-against one of the portions from the west border unto the east border --
Księga Ezechiela 45,7

World English Bible

[Whatever is] for the prince [shall be] on the one side and on the other side of the holy offering and of the possession of the city, in front of the holy offering and in front of the possession of the city, on the west side westward, and on the east side eastward; and in length answerable to one of the portions, from the west border to the east border.
Księga Ezechiela 45,7

Westminster Leningrad Codex

וְלַנָּשִׂיא מִזֶּה וּמִזֶּה לִתְרוּמַת הַקֹּדֶשׁ וְלַאֲחֻזַּת הָעִיר אֶל־פְּנֵי תְרוּמַת־הַקֹּדֶשׁ וְאֶל־פְּנֵי אֲחֻזַּת הָעִיר מִפְּאַת־יָם יָמָּה וּמִפְּאַת־קֵדְמָה קָדִימָה וְאֹרֶךְ לְעֻמֹּות אַחַד הַחֲלָקִים מִגְּבוּל יָם אֶל־גְּבוּל קָדִימָה׃
Księga Ezechiela 45,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić