„Lecz Haman opanował się i przyszedłszy do domu, sprosił do siebie swoich przyjaciół i swoją żonę Zeresz”

Biblia Warszawska: Księga Estery 5,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Ezechiela 45,17

Biblia Warszawska

Na księciu spoczywa troska o składanie całopaleń, ofiary z pokarmów, ofiary z płynów w dni świąteczne, w nowie, w sabaty i we wszystkie dni uroczyste domu izraelskiego: On ma się troszczyć o ofiary zagrzeszne i pokarmów, o całopalenia i ofiarę pojednania, aby dokonać przebłagania za dom izraelski.
Księga Ezechiela 45,17

Biblia Brzeska

Na książę należy dawać ofiary zapalone i ofiary śniedne i mokre w uroczyste święta i na dni odnowienia miesiąców i w szabaty i we wszytki święta domu izraelskiego on czynić będzie ofiarę za grzech i śniedną i zapaloną ofiarę, także i spokojną ku oczyścieniu domu izraelskiego.
Księga Ezechiela 45,17

Biblia Gdańska

Bo książę będzie powinien dawać całopalenia, i śniedne i mokre ofiary na święta, i na nowie miesięcy, i na sabaty, i na wszystkie święta uroczyste domu Izraelskiego; on sprawować będzie ofiarę za grzech, i śniedną i paloną ofiarę, i ofiary spokoj ne na oczyszczenie za dom Iazraelski.
Ezechyjel 45,17

Biblia Tysiąclecia

Każdy natomiast władca ma się troszczyć o całopalenie, ofiarę z pokarmów i z płynów na święta, dni nowiu, szabaty i na wszystkie uroczystości ludu izraelskiego. On ma się troszczyć o ofiarę przebłagalną, ofiarę z pokarmów, o całopalenie i ofiarę biesiadną - aby dom Izraela oczyścić z grzechu.
Księga Ezechiela 45,17

Biblia Jakuba Wujka

A na książęciu będą całopalenia i ofiara, i mokre ofiary na uroczyste święta i na soboty, i na wszytkie uroczyste święta domu Izraelowego: on będzie czynił za grzech ofiarę, i całopalenie, i zapokojne ofiary na oczyścienie za dom Izraelski.
Księga Ezechiela 45,17

Nowa Biblia Gdańska

Zaś powinnością księcia będą całopalenia, ofiary z pokarmów oraz zalewki podczas świąt, nowiów, szabatów i podczas wszystkich uroczystości domu Israela. On będzie sprawiał ofiary zagrzeszne, z pokarmów, całopalenia oraz ofiary opłatne, w celu rozgrzeszenia Israela.
Księga Ezechiela 45,17

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Na księciu będzie ciążył obowiązek całopaleń i ofiar z pokarmów i z płynów na święta, na dni nowiu, na szabaty i na wszystkie uroczyste święta domu Izraela. On będzie sprawować ofiarę za grzech, ofiarę z pokarmów i całopalną oraz ofiary pojednawcze, aby dokonać przebłagania za dom Izraela.
Księga Ezechiela 45,17

American Standard Version

And it shall be the prince`s part to give the burnt-offerings, and the meal-offerings, and the drink-offerings, in the feasts, and on the new moons, and on the sabbaths, in all the appointed feasts of the house of Israel: he shall prepare the sin-offering, and the meal-offering, and the burnt-offering, and the peace-offerings, to make atonement for the house of Israel.
Księga Ezechiela 45,17

Clementine Vulgate

Et super principem erunt holocausta, et sacrificium, et libamina, in solemnitatibus, et in calendis, et in sabbatis, et in universis solemnitatibus domus Isral : ipse faciet pro peccato sacrificium, et holocaustum, et pacifica, ad expiandum pro domo Isral.
Księga Ezechiela 45,17

King James Version

And it shall be the prince's part to give burnt offerings, and meat offerings, and drink offerings, in the feasts, and in the new moons, and in the sabbaths, in all solemnities of the house of Israel: he shall prepare the sin offering, and the meat offering, and the burnt offering, and the peace offerings, to make reconciliation for the house of Israel.
Księga Ezechiela 45,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And on the prince are the burnt-offerings, and the present, and the libation, in feasts, and in new moons, and in sabbaths, in all appointed times of the house of Israel: he doth make the sin-offering, and the present, and the burnt-offering, and the peace-offerings, to make atonement for the house of Israel.
Księga Ezechiela 45,17

World English Bible

It shall be the prince's part to give the burnt offerings, and the meal-offerings, and the drink-offerings, in the feasts, and on the new moons, and on the Sabbaths, in all the appointed feasts of the house of Israel: he shall prepare the sin-offering, and the meal-offering, and the burnt offering, and the peace-offerings, to make atonement for the house of Israel.
Księga Ezechiela 45,17

Westminster Leningrad Codex

וְעַל־הַנָּשִׂיא יִהְיֶה הָעֹולֹות וְהַמִּנְחָה וְהַנֵּסֶךְ בַּחַגִּים וּבֶחֳדָשִׁים וּבַשַּׁבָּתֹות בְּכָל־מֹועֲדֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל הוּא־יַעֲשֶׂה אֶת־הַחַטָּאת וְאֶת־הַמִּנְחָה וְאֶת־הָעֹולָה וְאֶת־הַשְּׁלָמִים לְכַפֵּר בְּעַד בֵּית־יִשְׂרָאֵל׃ ס
Księga Ezechiela 45,17
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić