„I wyganiali wiele demonów, i wielu chorych namaszczali olejem, i uzdrawiali.”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Marka 6,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Ezechiela 45,14

Biblia Warszawska

A stawką daniny z oliwy niech będzie dziesiąta część bat z każdego koru - kor podobnie jak homer zawiera dziesięć bat.
Księga Ezechiela 45,14

Biblia Brzeska

Ta też jest ustawa około oleju, który ofiarować mają, abowiem dziesięć batów są cały omer.
Księga Ezechiela 45,14

Biblia Gdańska

Ustawa zaś około oliwy ta jest: Bat jest miara oliwy; dziesiątą część Batu dacie z miary Chomeru, dziesięciu Batów; bo dziesięć Batów jest Chomer.
Ezechyjel 45,14

Biblia Tysiąclecia

ustalona ilość oliwy wynosi dziesiątą część bat z kor, a dziesięć bat stanowi kor -
Księga Ezechiela 45,14

Biblia Jakuba Wujka

Miara też oliwy, bat oliwy, dziesiątą część korca jest, a dziesięć batów korzec czynią: bo dziesięć batów napełniają korzec.
Księga Ezechiela 45,14

Nowa Biblia Gdańska

A ustanowiona należność z oliwy - miarą oliwy jest bat - dziesiąta część batu z każdego koru- czyli z dziesięciu bat, nazywanych chomerem; bowiem chomer stanowi dziesięć bat.
Księga Ezechiela 45,14

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ustawa dotycząca oliwy jest taka: bat jest miarą oliwy. Będziecie dawać dziesiątą część bat z kor, czyli chomer z dziesięciu bat, bo dziesięć bat stanowi chomer.
Księga Ezechiela 45,14

American Standard Version

and the set portion of oil, of the bath of oil, the tenth part of a bath out of the cor, [which is] ten baths, even a homer; (for ten baths are a homer;)
Księga Ezechiela 45,14

Clementine Vulgate

Mensura quoque olei, batus olei, decima pars cori est : et decem bati corum faciunt, quia decem bati implent corum.
Księga Ezechiela 45,14

King James Version

Concerning the ordinance of oil, the bath of oil, ye shall offer the tenth part of a bath out of the cor, which is an homer of ten baths; for ten baths are an homer:
Księga Ezechiela 45,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and the portion of oil, the bath of oil, a tenth part of the bath out of the cor, a homer of ten baths -- for ten baths [are] a homer;
Księga Ezechiela 45,14

World English Bible

and the set portion of oil, of the bath of oil, the tenth part of a bath out of the cor, [which is] ten baths, even a homer; (for ten baths are a homer;)
Księga Ezechiela 45,14

Westminster Leningrad Codex

וְחֹק הַשֶּׁמֶן הַבַּת הַשֶּׁמֶן מַעְשַׂר הַבַּת מִן־הַכֹּר עֲשֶׂרֶת הַבַּתִּים חֹמֶר כִּי־עֲשֶׂרֶת הַבַּתִּים חֹמֶר׃
Księga Ezechiela 45,14
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić